Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Een Matthäus die echt dichtbij komt

Home

GERRIT-JAN KLEINJAN

Voor wie het Duits niet beheerst, is er een nieuwe vertaling van de Matthaüs Passion van Johann Sebastian Bach uitgebracht. Dichteres Ria Borkent tekende ervoor. Ze noemt het een 'poëtische hertaling'. Deze doet volgens de vertaalster recht aan de 'gelovige inhoud' van het muziekstuk over de laatste dagen van Jezus Christus.

1 U laat de 'bijbelse gebeurtenissen intact', staat in het voorwoord. Wat bedoelt u daarmee?
"Ik laat het verhaal en Jezus' woorden helemaal intact. Hoe hij zijn eigen dood bijvoorbeeld voorspelt, de datum en de manier waarop, daarin klinkt zijn goddelijkheid door. Om die reden heb ik ook het recitatief heel precies verwoord waarin Christus vertelt dat 'zijn bloed wordt vergoten tot vergeving van zonden'. Volgens mij vond Bach dit ook een belangrijke passage. Want normaal klinken recitatieven als sprekend zingen. Hier laat hij de zanger echt een briljante melodie zingen. Daardoor legt hij extra de nadruk op dit tekstgedeelte."

2Een paar jaar geleden verscheen ook al een vertaling van Jan Rot. Te vrij, vinden critici.
"Jan Rot vertaalt heel eigenzinnig. Over die vertaling zeg ik: Het is een leuke vertaling, maar hij gaat niet over Jezus zoals die tot ons komt in de Bijbel. Zo laat Rot de twee moordenaars weg die bij Jezus aan het kruis hangen. Hij vindt dat onzin, zei hij in een interview. Bij mij zit dat er gewoon in. Ik vind de twee vertalingen niet te vergelijken."

3Wat is de meerwaarde van een Nederlandse Matthäus?
"Mensen zeggen me dat het nu écht dichtbij komt, dat het heftiger is. Het pakt je beet, laten ze weten. Iemand die al jaren naar de Matthäus luistert zei verbaasd tegen me naar aanleiding van mijn versie: 'Maar dit is het evangelie'. Dat realiseerde hij zich niet eens meer. Het bekende is afgestoft door deze vertaling. Het spreekt opnieuw aan."

4 Voor wie is deze vertaling bedoeld?
"Deze vertaling is voor iedereen. Voor concertgangers, daarom staat de Duitse tekst er ook bij. Maar ik kan me gebruik in de kerk ook voorstellen. Gemeenten kunnen de koralen tijdens de lijdenstijd in de kerkdienst zingen. Koren zouden deze vertaling ook kunnen gebruiken. Ze zouden kunnen afwisselen met de Duitse versie. Dat haalt de gewenning er wat uit. "

5De oorspronkelijke tekst is ouderwets Duits uit 1728. Lastig te hertalen?
"Vooral in de aria's merk je dat. Die zijn vaak heel plastisch. 'Kom zoet kruis', bijvoorbeeld, dat zeg je nu niet meer. De tekstschrijver bedoelt dat er een goede toekomst wacht door de kruisdood van Jezus. Ik heb geschreven 'bevrijdend kruis'. Ik streef naar hedendaagse taal. Maar zonder dat het plat of populair wordt."

Ria Borkent: Matteüs Passie. Een poëtische hertaling. € 12.90. The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands o.l.v Pieter Jan Leusink voert deze Matteüs Passie uit op 17/3. Janskerk Utrecht.

Deel dit artikel