Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Een geheel duurzame energievoorziening in 2040, is dat mogelijk?

Home

Bram Vermeer

kies met kennis

Stelling: Met verdubbeling van onze inspanningen op het gebied van duurzame energie kunnen we in 2040 een geheel duurzame energievoorziening hebben.

Duurzaamheid is goed, als het maar over de verre toekomst gaat. De PvdA en GroenLinks willen in 2050 de hele Nederlandse energievoorziening duurzaam hebben. De ChristenUnie wil voor die tijd minstens 80 procent reductie in CO2-uitstoot. Het CDA gaat voor 50 procent duurzame energie in 2050. Als politici dat echt weten te bereiken, hebben ze de hele samenleving op haar kop gezet. Neem zonne-energie. Op dit moment wekken we in Nederland dagelijks gemiddeld maar een honderdste kilowattuur per persoon aan zonne-energie op. Als we alle Nederlandse daken vol zouden leggen met zonnepanelen, zouden we nog maar vijf procent van onze energiebehoefte dekken.

De maatregelen op korte termijn die de partijen voorstellen, staan in schril contrast met de vergezichten. GroenLinks wil bijvoorbeeld wat meer windmolens op zee, subsidie voor zonnepanelen en een verplichting voor bedrijven om steeds wat meer duurzame stroom te produceren. Geen woord over de tientallen miljarden die nodig zijn voor onderzoek om een energierevolutie te veroorzaken. Getijdenenergie kan in Nederland maximaal 2 procent van de energie opwekken. Biogas hooguit 5 procent.

Misschien dat alle kleine beetjes helpen? In Nederland steeg in 2011 het duurzaam-aandeel in onze energievoorziening met 0,4 procentpunten. Dat kwam vooral doordat het totale verbruik afnam als gevolg van de crisis, en doordat we meer hout en biologisch afval zijn gaan verbranden. Ook met een verdubbeling van de inspanning hebben we over 38 jaar dus geen duurzame energievoorziening. De stelling is dus onwaarschijnlijk.

Veertig jaar vooruitkijken is voor energiebeleid geen lange tijd. Veertig jaar geleden waren de belangrijkste drie energiebronnen in Nederland dezelfde als nu, alleen in iets andere verhoudingen. Zo traag verlopen de veranderingen. Dat komt doordat het om zulke grote hoeveelheden gaat. Een kolentrein met dertig wagons gaat in Nederland slechts twee uur mee. Een supertanker stoken we in een dag leeg. Onze samenleving ligt aan een enorm energie-infuus. Als we werkelijk naar duurzame energie willen omschakelen, moeten we op grote schaal nieuwe technieken invoeren.

Dat soort drastische veranderingen duurt tientallen jaren, zo blijkt uit onderzoek van Gert Jan Kramer, hoogleraar duurzame energie in Leiden en onderzoeker bij Shell. Hij bracht in kaart hoe dit soort omschakelingen in het verleden ging. Bij kernenergie, zonnecellen, en windmolens kostte het zeker dertig jaar ontwikkeling voordat een klein marktaandeel werd bereikt. Pas daarna kan de industrie overschakelen op de nieuwe techniek.

Wie verreikende energiedoelen heeft voor 2050, moet daarop nu dus al zwaar inzetten. Een aantal partijen zegt dat we een 'Deltawet' of een 'stappenplan' nodig hebben om dat te bereiken, maar ze zwijgen over de inhoud daarvan. Wij hebben in de verkiezingsprogramma's geen voorstellen aangetroffen die aannemelijk maken dat we die grote doelen ook gaan halen.

Kiezen met Kennis gaat na wat de wetenschap te zeggen heeft over de beloften en plannen van de politieke partijen in deze verkiezingscampagne. Het is een initiatief van Newswhyre en wordt ondersteund door Kennislink, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Boy Tripfonds. Ga voor de Kiezen met Kennis kwis en de langere, geannoteerde versie van dit artikel naar: www.kennislink.nlHet e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie