Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Een derde van Europarlementariërs is vrouw

Home

Hieronder volgt een korte levensbeschrijving van de 31 Nederlanders, onder wie tien vrouwen, die vorige week donderdag in het Europees Parlement zijn gekozen.

CDA

HANJA MAIJ-WEGGEN

Net als haar collega-lijsttrekker D'Ancona was J. R. H. Maij-Weggen (50) minister in het derde kabinetLubbers (verkeer en waterstaat). En net als D'Ancona werd zij in juni '89 gekozen tot lid van het Europees parlement voor zij in november van dat jaar tot het kabinet toetrad. Maij-Weggen komt voort uit de ARP en zat tussen '79 en '89 tien jaar in het Europees parlement. Ze was onder meer vice-voorzitter van de christen-democratische fractie in Straatsburg.

WIM VAN VELZEN

Straatsburg kan worden gezien als een toevluchtsoord voor de oudvoorzitter van het CDA, drs. W G van Velzen (51), ware het niet dat hij al was voorgedragen voor Straatsburg voor zijn val eerder dit jaar. Van Velzen trad af, nadat hij de schuld voor de AOW-perikelen in zijn partij op zich genomen had. Van Velzen maakte carrière in het onderwijs. De laatste baan die hij had voor het partijvoorzitterschap was directeur-generaal voortgezet onderwijs op het ministerie van onderwijs en wetenschappen. Hij is sinds juli 1987 lid van de Eerste Kamer.

PAM CORNELISSEN

Derde op de CDA-lijst, ir. P. A. M. Cornelissen (60), is een veteraan in de Europese politiek. Hij zit in het Europees parlement sinds 1984. Daarvoor was hij 17 jaar lid van de Tweede Kamer voor de KVP(CDA). Cornelissen geldt als een specialist op het terrein van de Europese begroting en de vervoerspolitiek.

JAN SONNEVELD

J. Sonneveld begint aan zijn tweede termijn in Straatsburg. Hij heeft zich altijd bewogen op het terrein van de landbouwpolitiek. Zo studeerde Sonneveld aan de landbouwuniversiteit in Wageningen en was hij landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in Washington. Sonneveld komt voort uit de CHU.

RIA OOMEN-RUIJTEN

Sinds M. G. H. C. Oomen-Ruijten (43) in '89 de Tweede Kamer verruilde voor Straatsburg is het stil geworden rond haar persoon. De oudvoorzitter van de jongerenbeweging in het CDA hield zich in Den Haag en in Straatsburg vooral bezig met milieupolitiek.

KARLA PEIJS

Voor K. M. H. Platschorre-Peijs (50) in '89 lid werd van het Europees parlement was zij lid van de Provinciale Staten van Utrecht. In Straatsburg heeft ze zich vooral beziggehouden met de externe handelsbetrekkingen. Ze was voor ze de politiek in ging docente economie en bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht.

JIM JANSSEN VAN RAAY

De advocaat J. L. Janssen van Raay (62) is vooral bekend geworden vanwege zijn activiteiten als voorzitter van de Internationale Federatie van Beroepsvoetballers. Hij zit in het Europees parlement sinds 1979 en was eerder voor de CHU lid van het gemeenteraad van Rotterdam en vice-voorzitter van het CDA.

ARIE OOSTLANDER

De oud-directeur van het wetenschappelijk instituut van het CDA, A. M. Oostlander (58) gold lang als de ideoloog van zijn partij. Van hem is het concept van de zorgzame samenleving. Oostlander werd in '89 lid van het Europees parlement en verwierf bekendheid door zijn felle aanvallen op de Europese politiek rond het voormalige Joegoslavië.

BARTHO PRONK

De jurist B. Pronk (43) bezette in de afgelopen zittingsperiode van het Europees parlement de vrijgekomen zetel na het vertrek van Maij-Weggen naar het kabinet. Hij komt voort uit het CNV, waar hij verantwoordelijk was voor de internationale contacten. In Straatsburg houdt hij zich bezig met sociale zaken en milieubeleid.

PETER PEX

Drs. P. L. M. Pex (48) is nu nog zelfstandig ondernemer en consulent. Pex heeft zich de afgelopen jaren binnen het CDA geprofileerd in de werkgroep Europa, dat in zijn ogen meer binnen- dan buitenland is. In zijn woonplaats Rotterdam was hij tussen 1970 en 1984 lid van de gemeenteraad.

PvdA

HEDY D'ANCONA

De volgende maand aftredende minister van WVC, drs. H. d'Ancona (56), keert in een voor haar vertrouwde omgeving terug. Bij de Euroverkiezingen van '89 werd zij al voor een tweede termijn gekozen. In november van dat jaar trad ze echter toe tot het derde kabinet-Lubbers. D'Ancona had gehoopt het lidmaatschap van het Europees parlement te combineren met het Kamerlidmaatschap, maar het congres van de PvdA stak daar een stokje voor.

FRITS CASTRICUM

F. W. C. Castricum (47) is een veteraan in de vaderlandse politiek. Hij zat van '77 tot mei van dit jaar in de Tweede Kamer en kreeg in die tijd bekendheid als vervoersspecialist van de PvdA. Castricum was in die jaren ook fractiesecretaris, vicevoorzitter van de PvdA en, na het aftreden van partijvoorzitter Marjanne Sint tijdens de WAO-crisis in '91, waarnemend partijvoorzitter.

PIET DANKERT

De derde op de Europese lijst van de PvdA, P. Dankert (60), is ook al een prominent partijlid. Dankert was lid van de Tweede Kamer van '68 tot '81 en tussen '79 en '89 lid van het Europees parlement. In de jaren tussen 1982 en 1984 schopte hij het tot voorzitter in Straatsburg. Ook Dankert trad, na te zijn gekozen als Europarlementariër, in november '89 toe tot het derde kabinet-Lubbers. Hij bekleedde daarin de functie van staatssecretaris van buitenlandse zaken en was nauw betrokken bij de totstandkoming van het verdrag van Maastricht.

LEONIE VAN BLADEL

De journaliste L. van Bladel (54) is een nieuwe verschijning in de PvdA. Ze geldt als specialiste op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking, wat blijkt uit haar loopbaan. Van Bladel was als buitenlandredacteur werkzaam bij het Utrechts Nieuwsblad, bij de Interkerkelijke Omroep Nederland (Ikon), de Nos, de Wereldomroep en de Vara. Daarnaast was zij voorzitter van de Evert Vermeerstichting, de Derde Wereld-organisatie van de PvdA, en voorzitter van Clat-Nederland.

WIM VAN VELZEN

Oud-partijsecretaris W. J. van Velzen (56) begint aan zijn tweede ambtstermijn in Straatsburg. De oud-leraar Nederlands verwierf in zijn eerste periode als Europarlementariër enige bekendheid als rapporteur van de commissie sociale zaken van het Europarlement. In een rapport pleitte Van Velzen voor een drastische verhoging van het minimumloon in de EU.

MAARTJE VAN PUTTEN

Ook M. J. A. van Putten (43) begint aan een tweede periode in Straatsburg. Dat heeft zij te danken aan het PvdA-congres dat het niets eens was met het feit dat het partijbestuur Van Putten op een onverkiesbare plaats zette. Van Putten verwierf de afgelopen jaren bekendheid door haar inzet voor een minimum importprijs voor bananen.

JAN MARINUS WIERSMA

Voor J. M. Wiersma (42)is Straatsburg relatief nieuw. Hij stond voor het eerst op de kandidatenlijst, maar kent de problematiek goed. Als medewerker van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer specialiseerde Wiersma zich al in de buitenlandse politiek. Sinds 1987 is Wiersma internationaal secretaris van de PvdA en in die hoedanigheid is hij ook tweede vice-voorzitter van de partij.

ALMAN METTEN

A. Metten (45) begint aan zijn tweede periode in Straatsburg. Hij houdt zich bezig met het economisch beleid van de Europese Unie en studeerde ontwikkelingssociologie.

VVD

GIJS DE VRIES

De politicoloog G. M. de Vries (38) heeft het grootste deel van zijn politieke loopbaan in Straatsburg doorgebracht. Het was de tweede keer dat hij de lijst van de VVD voor de Europese verkiezingen aanvoerde en is sinds '84 lid van het parlement. Daarvoor was De Vries lid van de gemeenteraad in Leiden.

JAN KEES WIEBENGA

De voormalige justitiewoordvoerder van de liberalen in de Tweede Kamer, mr. J. G. C. Wiebenga (47), verruilt Den Haag voor Straatsburg. Hij was sinds 1982 lid van de Tweede Kamer en voor die tijd burgemeester van de gemeente Eelde en vijf jaar Eerste-Kamerlid. Wiebenga begon zijn politieke carrière als fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Leiden.

JESSICA LARIVE

De nummer drie op de VVD-lijst, J. E. S. Groenendaal-Larive (49), begint aan haar derde termijn in Straatsburg. Daarvoor was ze al medewerker van de liberale fractie in het Europees parlement. Ze houdt zich vooral bezig met onderwerpen op het terrein van sociale zaken, jeugd, cultuur, onderwijs, sport en emancipatie.

JAN MULDER

J. Mulder (50), debutant in Straatsburg, kent de Europese politiek als zijn broekzak. Hij was 18 jaar ambtenaar in Brussel en hield zich in dit tijd vooral bezig met de landbouwpolitiek in de Derde Wereld.

FLORIS WIJSENBEEK

F. A. Wijsenbeek (50) maakte kennis met Straatsburg als medewerker van de voormalige leider van de Nederlandse liberalen in het Europees parlement, Cornelis Berkhouwer. Sinds 1984 is hij zelf lid van het Europarlement. Hij is gespecialiseerd in de Europese vervoerspolitiek.

ELLY PLOOIJ-VAN GORSEL

De debutante in de Europese liberale fractie, P. C. Plooij-van Gorsel (51), was onder meer hoofd congressen van de Nederlandse Vereniging voor Management (Nive) in Den Haag. Voor die tijd was zij wetenschappelik hoofdmedewerker aan de Rijksuniversiteit Leiden.

D66

JAN-WILLEM BERTENS

De oud-diplomaat J. W. Bertens (58) voerde voor de tweede keer de lijst van de democraten voor Europa aan. Hij was daarvoor ambassadeur voor Midden-Amerika met als standplaats Costa Rica, waar hij bekendheid kreeg vanwege zin bemoeienis met het onderzoek naar de gewelddadige dood van vier Ikon-journalisten in El Salvador in maart 1982. Bertens is ook woordvoerder geweest van de ministers van buitenlandse zaken Van der Klaauw en Van der Stoel.

LAURENS-JAN BRINKHORST

Dat mr. L. J. Brinkhorst (57) geen lijsttrekker werd van D66 voor de Europese verkiezingen, moet een persoonlijke teleurstelling geweest zijn. Hij verloor het nipt van Bertens, maar heeft een veel langere carrière in D66. Brinkhorst was fractievoorzitter in de Tweede Kamer tijdens het tweede kabinet-Van Agt en staatssecretaris van buitenlandse zaken in het kabinet-Den Uyl. De laatste jaren was Brinkhorst directeur-generaal milieuzaken in Brussel.

DOEKE EISMA

De socioloog D. Eisma (54) verruilt de Tweede Kamer voor het Europees parlement. De afgelopen acht jaar was hij de woordvoerder van de democraten op het Binnenhof voor het buitenlands beleid. Ook in de perioden 1973-1974 en 1981-1984 was hij lid van het Europees parlement. Van 1970 tot 1977 was hij lid van de Eerste Kamer.

JOHANNA BOOGERD-QUAAK

J. L. A. Boogerd-Quaak (50) is half en half boerin. Ze is mede-eigenaresse van een landbouwbedrijf in Zeeland. Boogerd was tot 1990 lid van de Provinciale Staten van Zeeland en is lid van het hoofdbestuur van D66. Andere bestuurlijke functies zijn het voorzitterschap van het Regionaal bestuur voor de arbeidsvoorziening Zeeland en voorzitter van het Milieuplatform Zeeland.

SGP/GPV/RPF

LEEN VAN DER WAAL

Ir. L. van der Waal (65) is vanaf 1984 lid namens de kleine christelijke partijen. Hij maakt geen deel uit van een fractie in het Straatsburgse parlement. De SGP'er richt zich met name op economische, monetaire en vervoerszaken. Houdt daarnaast nauwlettend institutionele, landbouw- en milieuzaken in de gaten.

HANS BLOKLAND

J. Blokland (51) is sinds 1984 voorzitter van het GPV. Hij is momenteel docent milieu-economie aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Aan deze universiteit promoveerde hij ook in 1976. Hij is voor zijn partij lid van de provinciale staten van Zuid-Holland. Daarnaast is Blokland in zijn woonplaats Capelle aan den IJssel gemeenteraadslid.

GroenLinks

NEL VAN DIJK

P. B. M. van Dijk (41) was sinds 1987 al lid van het Europees Parlement. Vanaf 1970 actief binnen de CPN. Voor haar politieke loopbaan was zij archivaris. In het EP houdt zij zich vooral bezig met vrouwen- en sociale zaken, ook is ze voorzitter van de commissie vervoer en toerisme.

Deel dit artikel