Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Een derde minder hbo'ers naar wo

Home

Studenten in een collegezaal. Het aantal hbo'ers dat een masteropleiding volgt aan de universiteit is sterk afgenomen. © anp
Onderwijs

In tien jaar tijd is het aantal afgestudeerde hbo'ers dat een masteropleiding volgt aan de universiteit drastisch afgenomen.

Het wordt voor hbo'ers steeds moeilijker om door te studeren aan de universiteit. In tien jaar tijd is het aantal afgestudeerden dat een masteropleiding volgt met een derde afgenomen, blijkt uit berekeningen van de Inspectie van het Onderwijs.

Een eenduidige verklaring is er niet. Verschillende maatregelen hebben het moeilijker gemaakt voor hbo'ers om door te studeren: universiteiten krijgen minder geld voor ze, de selectie is strenger geworden en niet iedereen heeft meer recht op studiefinanciering. Kort gezegd komt het erop neer dat doorstuderende hbo'ers vaak tussen wal en schip vallen.

Dat is opvallend, want het Nederlandse onderwijssysteem is gestoeld op de gedachte dat leerlingen opleidingen moeten kunnen stapelen. Sinds de Onderwijsinspectie vorig jaar concludeerde dat dit steeds moeilijker wordt, probeert onderwijsminister Bussemaker de aansluiting tussen de verschillende niveaus soepeler te maken.

"Daling van de doorstroom van hbo naar wo staat haaks op wat de minister zegt belangrijk te vinden", aldus voorzitter Jarmo Berkhout van de Landelijke Studenten Vakbond.

Ook de vereniging van universiteiten VSNU hoopt op een oplossing voor een groep studenten waarmee universiteiten al een tijdje in hun maag zitten. Ze willen de hbo'ers best opleiden maar de 'wet- en regelgeving' zit in de weg. Het probleem zit hem in de schakeltrajecten, of premasters, die nagenoeg alle hbo-afgestudeerden eerst moeten volgen: vakken ter voorbereiding op een academische opleiding. Tot 2010 betaalde de overheid instellingen om die aan te bieden, nu niet meer.

Lees verder na de advertentie
Verschillende maatregelen hebben het moeilijker gemaakt voor hbo'ers om door te studeren

Kostbaar

Daar komt bij dat opleidingen sinds 2013 1,5 keer het normale collegegeld mogen vragen voor een schakeltraject. Voorheen konden ze alle kosten neerleggen bij de student, maar daar maakte de Tweede Kamer een einde aan. Toen al waarschuwde VSNU dat het aantal schakelaars zou gaan afnemen, omdat het voor de universiteiten kostbaar is ze op te leiden.

Daardoor zijn de schakeltrajecten selectiever geworden. "Universiteiten krijgen pas geld als studenten hun masteropleiding hebben afgerond", zegt voorzitter Jan Sinnige van het Interstedelijk Studenten Overleg. "Als ze mensen onderweg verliezen is dat een dure grap. Er wordt daarom veel geselecteerd voor de premasters."

Sommige universiteiten registreren de schakelstudent als bachelorstudent, sommige als masterstudent en weer andere als contractstudent. Dat laatste zorgt voor problemen: contractstudenten krijgen geen studiefinanciering. Dat betekent dat ze niet kunnen lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, geen recht hebben op een beurs en niet mogen wonen in de studentenhuisvesting.

Tien universiteiten schrijven hbo'ers in als contractstudent, volgens de Jonge Democraten, de jongerenpartij van D66. Volgens voorzitter Wouter van Erkel ontstaat daardoor 'een doorstudeerboete'. "Het is bizar dat studenten die ervoor kiezen na hun hbo-studie verder te investeren in hun opleiding, tegen allerlei problemen aanlopen."

Opleidingen mogen sinds 2013 1,5 keer het normale collegegeld vragen voor een schakeltraject

Deel dit artikel

Verschillende maatregelen hebben het moeilijker gemaakt voor hbo'ers om door te studeren

Opleidingen mogen sinds 2013 1,5 keer het normale collegegeld vragen voor een schakeltraject