Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Een boek halen in de bibliotheek is meer dan een particuliere 'hobby'

Home

Terwijl de bezuinigingen van het kabinet veel aandacht krijgen, is het verbazingwekkend stil over de minstens zo pijnlijke kortingen die de gemeenten op de agenda hebben staan. Die stilte is niet terecht, bijvoorbeeld waar het gaat om de openbare bibliotheken. Eén op de drie vestigingen moet sluiten, opgeteld zo'n driehonderd bibliotheken. In sommige steden (Almere) blijft nog maar één filiaal over voor 200.000 inwoners, kleinere plaatsten verliezen hun enige vestiging.

Blijkbaar zit het stoffige imago van de 'bieb' - en van het papieren boek in het algemeen - de bibliotheken danig in de weg. Alleen schrijver Abdelkader Benali kwam in actie tegen het verdwijnen van wat hij 'Nederlands cultuurgoed' noemt, vergelijkbaar in waarde met musea of het Nederlandse landschap. Als zoon van Marokkaanse migranten waren de boeken in de openbare bibliotheek zijn 'levenslijn met de wereld'. Benali merkt terecht op dat bibliotheken, door hun laagdrempeligheid, die functie nog steeds hebben, voor brede groepen in de samenleving.

Juist in een tijdperk dat alle informatie digitaal tot ons komt, via snelle websites, apps, wikipedia of e-boeken ligt de gedachte op de loer dat een bibliotheek als verzamelplaats van informatie niet meer nodig is. Internet zou die functie hebben overgenomen. Maar er zijn nog steeds 4 miljoen Nederlanders lid van een bibliotheek, en hun aantal groeit. De vraag naar boeken is niet veranderd. Het grote publiek ziet dus nog steeds de meerwaarde van het papieren boek, waarmee de lezer de diepte in kan gaan, of dat kinderen de rijkdom leert van de Nederlandse literatuur.

Natuurlijk kan het vast goedkoper, met andere collecties of minder personeel. Ook is het duidelijk dat gemeenten voor een lastige opgave staan om te kiezen welke voorzieningen ze nog op peil kunnen houden, nu ze veel minder geld krijgen van het Rijk. Maar het blijft vreemd dat de afgelopen maanden bijna overal in het land die bezuiniging is gezocht door de bibliotheek te kortwieken. Het past in de trend om cultuur niet langer te zien als een publieke voorziening, maar als een hobby die iedere burger zelf moet financieren.

De gemeenten zijn een betere uitleg verschuldigd, eerst en vooral aan de kinderen voor wie het lenen van een boek een verre en dus onhaalbare onderneming wordt, zeker voor kinderen in achterstand.

Meer reuring over zoveel karigheid zou niet misstaan.

Deel dit artikel