Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Economen: huizenprijzen gaan stevig dalen

Home

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De huizenprijs gaat fors dalen. In 2010 kost het gemiddelde huis in Nederland 282000 gulden, dat is 32000 gulden minder dan nu. Zelfs als de hypotheekrente blijft dalen, komt er een einde aan de spectaculaire prijsstijging van de afgelopen jaren.

Dat schrijven twee onderzoekers van de Technische Universiteit Delft in het jongste nummer van het economenvakblad ESB. De beide onderzoekers, P.Boelhouwer en P.de Vries, hebben geen rekening gehouden met de gevolgen van de aanslagen in de VS. De nasleep ervan zorgt voor de nodige risico's die niet zijn meegenomen, erkent Boelhouwer.

Boelhouwer en De Vries, hebben een nieuw model voor de huizenprijs ontwikkeld. In het model, dat getoetst is aan de werkelijke ontwikkeling in de afgelopen twintig jaar, wegen de ontwikkeling van het inkomen en de rente zwaar. Verder speelt het speculatieve element een rol, net als seizoensinvloeden.

Boelhouwer en De Vries stellen op basis van de historisch onderzoek dat op de lange termijn de huizenprijzen en de inkomens met elkaar in evenwicht moeten zijn. Nu zijn de prijzen veel te hoog ten opzichte van de inkomens, dus moeten ze wel dalen.

Die onvermijdelijke daling wordt dit jaar en volgend jaar nog tegengehouden door de forse eenmalige inkomensverbetering dankzij het nieuwe belastingplan. Bovendien hebben de sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren een psychologisch, prijsopdrijvend effect. Daardoor stijgen de prijzen volgens het model dit jaar nog steeds nog met zeven, volgend jaar met slechts één procent.

Na 2002 zullen de prijzen met maar liefst vier tot vijf procent per jaar gaan dalen. In 2010 zou de gemiddelde huizenprijs weer stabiliseren, op een niveau (282000 gulden) dat fors onder het huidige niveau ligt. Dat is, nog afgezien van de inflatie, een daling van meer dan tien procent.

Een slag om de arm houden de onderzoekers wat betreft de ontwikkeling van de rente, die zij als een onzekere factor beschouwen. In het basismodel blijft de hypotheekrente de komende jaren gelijk, daarnaast zijn twee varianten beschreven.

In de eerste variant daalt de hypotheekrente jaarlijks met 0,25 procentpunt. Dat levert volgend jaar een prijsstijging op, een kleine daling in de jaren 2003 tot 2005 en daarna weer oplopende prijzen. Als de hypotheekrente jaarlijks met 0,25 procentpunt stijgt, kelderen de huizenprijzen na 2002 met zes tot zeven procent per jaar.

Deel dit artikel