Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Durf te vragen om feedback en nadruk te leggen op wat u doet

Home

Louise Boelens is arbeidspsycholoog en jurist. U kunt haar uw vraag over de omgang met collega's, chefs en personeel, promotie, stress en andere kwesties rondom werk voorleggen. Eén van die vragen beantwoordt zij wekelijks op deze plek.

'Jaarcontract wordt niet verlengd'
Ik werk bij een instelling voor inburgeringcursussen. De eerste maanden waren leuk. Ik was binnengehaald door mijn voormalige reïntegratie-consulente, een prettige leidinggevende. Toen zij uitviel kwam er een tijdelijk teamleidster. Helaas klikte het niet, en zij schreef een negatief overdrachtsstuk over mij. Ik kreeg geen vast contract, hetgeen wel was beloofd, maar opnieuw een jaarcontract. Haar opvolger zei 'alle vertrouwen' in mij te hebben en het overdrachtsstuk te negeren. Een maand later lag het echter wel op tafel bij mijn functioneringsgesprek. Behalve de eerste, heeft geen van de leidinggevenden inhoudelijk aandacht getoond voor mijn werkzaamheden. Geen belangstelling. Buiten mijn eigen taken moest ik een grote klus coördineren, terwijl ik privé een moeilijke periode had. Dat was bekend. De klus was te laat aangepakt en voorbereid door andere collega's. Ik holde steeds achter de feiten aan. Ik krijg nu geen vast contract. In al die tijd heb ik geen beoordelingsgesprek gehad. Wat kan ik doen om ontslag te vermijden?

U hebt uw best gedaan, veel ballen tegelijk in de lucht gehouden, en nu krijgt u stank voor dank. U komt (opnieuw) op straat te staan. Juridisch heeft u geen poot om op te staan. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt af van rechtswege, zoals dat heet. De werkgever hoeft daar geen reden voor op te geven. Vaak genoeg komt het voor dat werknemers over wie men tevreden is, en ondanks beloftes, toch ontslag krijgen. Bijvoorbeeld omdat er geen vaste mensen meer mogen worden aangenomen.

Op uw vraag of u nog iets kunt doen, wil ik u in de eerste plaats tot een terugblik uitnodigen. Het lijkt of u - wellicht vanuit angst voor werkloosheid - bent gaan denken 'laat ik maar geen eisen stellen'. Daar heeft u uiteindelijk alleen u zelf mee gehad. U heeft alles zelf willen doen zonder hulp te vragen. Dat voelt misschien alsof je heel flink bent, de buitenwacht ziet vooral iemand die zich laat overladen. Neem eens iemand voor de geest die succesvol is in werk. Zou die beginnen aan een taak met een grote kans op mislukking: onvoldoende tijd ervoor krijgen, bij de start al achter op schema, geen duidelijke regie? Nee. Deze persoon zou zich meer laten gelden en vragen: 'wat moet er gebeuren en waarom?' Hoe gaat de organisatie mij steunen? Hij zou aan de bel trekken als blijkt dat het veel meer werk is, of er dingen buiten zijn schuld mislopen.

Uw werkhouding van blijven doormodderen, niet voor jezelf opkomen en geen reële eisen stellen, maakt machteloos. De werklast blijft stijgen en het begrip dalen. In een training persoonlijke effectiviteit zou u leren om uw energie te richten op zaken waarop u invloed heeft. Daar kun je succes behalen, waarop je kunt voortbouwen. In het moderne arbeidsleven is het ook aan te raden te laten zien wat u doet en aan relaties te werken. Veelzijdige en succesvolle werknemers wil men immers niet graag kwijt.

Ik raad u aan om dit patroon bij uzelf grondig te onderzoeken en aan te pakken. Dat maakt u sterker en effectiever in de toekomst. Een openhartig exit-gesprek met uw huidige werkgever past in zo'n strategie. Maar dat moet u wel aandurven. Feedback vragen is een sterke zet. De kans dat men op het besluit terug wil komen als u laat zien wat u waard bent, lijkt klein. Maar je weet het nooit.

Ruim 70 columns uit deze rubriek zijn in een boek gebundeld. 'Bureau Boelens voor al uw vragen op de werkvloer', ligt nu in de winkel.

l.boelens@bureauboelens.nl Maximaal 200 woorden. Anonimiteit verzekerd.

Deel dit artikel