Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Donner legt nog eens uit wat mag bij aanhouding

Home

Van onze redactie politiek

DEN HAAG - Burgers die getuige of slachtoffer zijn van een overval mogen 'enig geweld' gebruiken om de overvaller uit te schakelen. Het is ongeoorloofd door te gaan met schoppen of slaan nadat de verdachte zijn verzet heeft gestaakt.

Minister Donner (CDA, justitie) schrijft dat aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen over de vervolging van de twee AH-medewerkers die een winkeldief aanhielden. Op grond van verklaringen van getuigen en betrokkenen is het openbaar ministerie overgegaan tot vervolging wegens openlijk geweld tegen de winkeldief en mishandeling, meldt Donner.

Wat burgers doen als zij slachtoffer of getuige zijn van een overval, wordt volgens de CDA-bewindsman in de eerste plaats bepaald door de specifieke omstandigheden. ,,Niet het recht maar karakter, verstand en ervaring bepalen wat moet en kan. Het recht kan daar slechts grenzen aan stellen.''

Donner meldt dat politie en officieren van justitie coulant zullen zijn tegenover burgers die het initiatief tot een aanhouding hebben genomen. ,,Het is begrijpelijk dat bij een schermutseling of een enerverende achtervolging degene die de aanhouding verricht meer fysieke dwang gebruikt dan onder normale omstandigheden.''

Iemand die getuige is van een overval is niet verplicht in te grijpen, tenzij het slachtoffer in doodsgevaar verkeert, die persoon zonder risico hulp kan krijgen en omstanders desondanks met de armen over elkaar blijven staan. Niet helpen is dan strafbaar als het slachtoffer aan de verwondingen overlijdt.

Donner bestrijdt dat het openbaar ministerie meer had moeten vertellen over de vervolging van de AH-medewerkers. Justitie heeft veel over de zaak meegedeeld in diverse nieuwsrubrieken, zegt Donner, en officieren van justitie namen deel aan discussies op tv.

Dat is wat Donner betreft voldoende. ,,De strafrechtelijke beoordeling van strafbare feiten is voorbehouden aan de onafhankelijke rechter en dient niet te verlopen via de media in een publiek debat.''

Het GroenLinks-kamerlid Halsema kritiseerde gisteren collega's en bewindslieden die zich hebben gemengd in de rechtspraak.

,,De rechterlijke macht is de afgelopen tijd slecht behandeld door veel politici en de regering'', zei zij tijdens de behandeling van Donners begroting.

Zij vindt dat politici zich van commentaar moeten onthouden als het openbaar ministerie vervolging instelt. ,,Zij missen de kennis en vooral: zij tasten de onafhankelijheid van het strafrecht aan.''

Zij vindt het ook kwalijk als beslissingen van rechters worden betwijfeld of hun integriteit ter discussie gesteld.

Deel dit artikel