Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

DNA-databank

Home

Het is goed dat justitie een begin heeft gemaakt met het aanleggen van een DNA-databank. Goed ook dat in de politiek de geesten er zo langzamerhand rijp voor zijn de wetgeving op dit punt te verruimen.

De eerste ervaringen met deze bank wijzen erop dat we zo het aantal onopgehelderde misdrijven aanzienlijk kunnen verlagen. De bank bestaat vooralsnog uit een bescheiden verzameling DNA-plaatjes. Politie en justitie hebben die aangelegd met behulp van minimieme deeltjes menselijk materiaal, zoals haarzakjes, bloedsporen of speeksel, aangetroffen op de plaats van het misdrijf.

Door de plaatjes met elkaar te vergelijken blijken sommige misdrijven met elkaar in verband te kunnen worden gebracht, wat de opsporing vergemakkelijkt.

Intussen is ook het politieke debat over verruiming van de wetgeving op dit punt begonnen. Verdachten zouden verplicht DNA-materiaal moeten afstaan, wat tot dusverre alleen mogelijk was in uitzonderljke omstandigheden. Er waren bloedprikken voor nodig en zo'n ingreep werd strijdig geacht met de integriteit van het menselijk lichaam. Maar nu is de bloedprik niet meer nodig en volstaat wat slijmvlies.

Met deze ontwikkeling kan het DNA-plaatje nagenoeg gelijk worden gesteld met een vingerafdruk en daarmee zijn ook de vroegere bezwaren vervallen.

Hooguit is de vraag waar je de grens moet trekken. DNA-gegevens (die aanzienlijk meer informatie bevatten dan een vingerafdruk) kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt.

Er zullen daarom garanties tegen misbruik moeten komen. Bovendien is het wenselijk de clientele van de bank te beperken tot verdachten in voorarrest en/of gevangenen.

De overheid hoeft niet meer van de burger te weten dan strikt noodzakelijk is.Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie