Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Dit zijn de hoofdpunten uit het PVV-programma

Home

Redactie

PVV-Leider Geert Wilders komt aan in Nieuwspoort voor de presentatie van zijn nieuwe verkiezingsprogramma. © anp

De PVV presenteerde vandaag zijn verkiezingsprogramma. Hieronder een overzicht van de belangrijkste en meest opvallende punten uit het programma.

'Hún Brussel'
-Nederland wordt lid van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA)
-Vrij verkeer van personen, uitgezonderd Polen, Roemenen, Bulgaren, etc
-De EU-vlag verdwijnt van openbare gebouwen. Om te beginnen van de Tweede Kamer

'Onze economie'
-Kwartje van Kok terug aan de burger
-Geen salarissen in de publieke sector boven de Balkenende-norm
-Nooit meer een vliegtaks, CO2-heffingen. Dat kost banen
-Cruciale infrastructuur zoals havens en energiesector in Nederlandse handen

'Onze verzorgingsstaat'
-Hoogte en duur WW ongewijzigd
-Werkplicht voor bijstandsjongeren
-Uitkeringsfraude? Geweld tegen personeel sociale dienst? Nooit meer een uitkering
-AOW-leeftijd blijft op 65 jaar. Keuze voor eerder of later met korting of opslag
-Pensioenen gezond houden: hanteren van vaste rekenrente van 4 procent
-Stopzetten uitkeringen naar het buitenland, uitgezonderd AOW
-Niet tien jaar Nederlander, dan geen recht op uitkering
-Geen uitkeringen voor boerkadragers of wie belabberd Nederlands spreekt

'Onze vrijheid'
-Bindend referendum
-Introductie Nationale Holocaust Herdenkingsdag
-Een vijfde minder ambtenaren
-Staak de donaties aan het subsidienetwerk van links
-Geen subsidies aan politieke partijen
-Geen dubbele nationaliteit in kabinet, parlement, Provinciale Staten, etc
-Gemeenten of provincies die aan multikul-subsidies doen worden gekort

'Onze veiligheid'
-Zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten
-Groepsaansprakelijkheid. Deel van een groep tuig, dan ook de straf
-Geen vervroegde vrijlating, ook niet onder toezicht
-Zet foto's van misdadigers op internet

Ons immigratiebeleid
-Wettelijk verbod op generale pardons
-Niet meer dan duizend asielzoekers per jaar
-De islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie
-Alle islamitische scholen dicht
-Geen hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij
de overheid; en ook niet bij gesubsidieerde organisaties
-Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes
-Verbod op multiculti-subsidies

'Onze zorg'
-Alle zorginstellingen regelarm of regelvrij
-Geef bewoners van instellingen rechten en pak die van gevangenen af
-Voor (meerderjarige) asielzoekers en illegalen alleen acute hulp
-Ambachtsschool terug

'Onze kwaliteit van leven'
-Geen bezuiniging op het passend onderwijs
-Onze vlag wappert op alle scholen
-Radio 2 zendt minstens 35 procent Nederlandstalige muziek uit
-Dierenrechten in de Grondwet
-Wettelijk verbod op ritueel slachten

'Ons buitenland'
-Mensenrechtenbeleid krijgt de aandacht die het verdient
-OIC stelt (in de Verklaring van Cairo) dat mensenrechten onderworpen zijn aan Sharia. Daarom: OIC-landen weg uit de Verenigde Naties. Zolang zij lid zijn van de VN: Nederland betaalt niet aan de VN
-Palestijnen' niet langer vluchtelingenstatus. Opheffing UNWRA

'Onze omgeving'
-Doorrijden! Stoppen met die 80-kilometerzones
-140 kilometer per uur waar het kan
-Geen criminelen als taxichauffeurs
-Treinen rijden op tijd en zijn veilig!
-Bye, bye windmolens
-Bescherm bouwbedrijven tegen oneerlijke concurrentie uit Midden- en Oost-Europa
-Stoppen met duurzaamheidsubsidies

Deel dit artikel