Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Dit is mijn laatste column over Donald Trump

Home

James Kennedy

© Jörgen Caris
Column

Dit wordt mijn laatste column over Donald Trump. Niet omdat ik verwacht dat hij snel zal aftreden of afgezet wordt, maar omdat de focus op zijn persoon de aandacht afleidt van de werkelijke problemen en het weinig oplevert om je aan hem te ergeren of hem belachelijk te maken.

Ik hoop dat ik deze belofte kan houden, want de president van de Verenigde Staten blijft belangrijk, ondanks zijn pogingen om de reputatie van zijn ambt te grabbel te gooien. Omdat zijn uitspraken soms onuitstaanbaar zijn, is het verleidelijk om die telkens weer op smalende wijze breed uit te meten.

Lees verder na de advertentie

Afgelopen week gaf hij een toespraak van zeventig minuten voor zijn aanhangers in mijn geboortestaat Iowa met zoveel halve waarheden en vertekeningen, dat ik de neiging voel om elke uitspraak te ontkrachten. Ik merk het ook in Nederland; je hoeft maar even zijn naam in negatief verband te noemen, of hartstochtelijke instemming volgt.

Iedereen lijkt verlangend uit te zien naar zijn val, of die nu veroorzaakt zal worden door zijn contacten met Rusland, de corrupte verstrengelingen van zijn zakenimperium of omdat hij te dom zou zijn om president te blijven. Door de Amerikaanse komieken te volgen, kun je jezelf elke dag onderdompelen in een warm bad van walging.

Al die aandacht leidt af van de echte problemen: het faillissement van de politiek en de Democratische Partij

Maar die aandacht voor Trump als de kwaadaardige clown leidt af van de werkelijke problemen in Amerika: het faillissement van de politiek en de Democratische Partij. Die bieden nog steeds geen goed alternatief.

Ook in vijf recente verkiezingen, in diverse staten uitgeschreven om vertrekkende congresleden te vervangen, lukte het de Democraten niet om de Republikeinse kandidaat te verslaan. Ze hadden gehoopt dat de lage populariteit van Trump hen deze keer aan een overwinning zou helpen, maar dat gebeurde dus niet.

Democraten verwijten elkaar deze gang van zaken. Sommigen zeggen dat de partij linkser moet worden, in de richting van Bernie Sanders. Anderen vinden juist dat ze hun boodschap moeten matigen. Maar wat is ‘links’ of ‘progressief’? Amerikanen schuiven geleidelijk naar links over morele vraagstukken - ze zijn vrijzinniger aan het worden - maar blijven conservatiever dan het leiderschap van de Democratische partij. Electoraal valt er meer te winnen als zij zich duidelijker zouden uitspreken over economische kwesties. Ze zouden het moeten opnemen voor de werkende armen die door de globalisering worden bedreigd. Maar de partij lijkt zich liever te willen profileren op een vrijzinnige moraal dan op sociale rechtvaardigheid.

Het is onnodig om je laatdunkend te blijven uitlaten over Trump

Dit onvermogen hangt samen met de positionering van Democraten als optimates zoals de Romeinen het noemden, de mensen die het beter weten dan de gewone man. Die houding kwam ook naar voren toen Hillary Clinton de helft van de Trumpaanhangers plaatste in de ‘basket of deplorables’, de mand van betreurenswaardigen. Daardoor krijgen Democraten blinde vlekken.

Nadenken

In de eerste plaats overschatten ze de publieke belangstelling voor de schandalen van Trump en zijn entourage, zoals de Democratische senator Chris Murphy opmerkte. Ze vergeten aandacht te besteden aan het ontwikkelen van hun eigen economische visie. Ten tweede komt het neersabelen van Trump aanmatigend over, waardoor mensen die sympathie hebben voor de man niet met argumenten worden overtuigd om hun mening te veranderen, maar afgeschilderd worden als idioten, zoals de conservatieve columnist Bret Stephens terecht zei.

Het is onnodig om je laatdunkend te blijven uitlaten over Trump. De meeste Amerikanen zien zijn tekortkomingen heus wel, daarom is hij ook een van de meest impopulaire presidenten van de laatste decennia. En hoewel miljoenen Amerikanen vatbaar zijn voor fake news, zijn er ook miljoenen die op zoek zijn naar alternatieven.

De taak van de Amerikaanse politiek - en misschien ook de wereldpolitiek - is om na te denken over de belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden, zonder zich blind te staren op The Donald. Daarom hoop ook ik mijn blik te verruimen en mijn aandacht op belangrijker zaken te richten.

Deel dit artikel

Al die aandacht leidt af van de echte problemen: het faillissement van de politiek en de Democratische Partij

Het is onnodig om je laatdunkend te blijven uitlaten over Trump