Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Dievegge, een restant van een lange reeks

Home

267 Waar komt de uitgang -egge vandaan, die je alleen in 'dievegge' vindt?

Dievegge lijkt als enige overgebleven te zijn van een hele reeks woorden die in het Middelnederlands eindigden op een achtervoegsel dat o. a. als -ege, -egge en -igge werd geschreven: meestrege ('meesteres, gouvernante'), tavernierigge ('herbergierster'), zeverigge ('kwijlebabbel') enz. Dit achtervoegsel, dat alleen in het Nederlands en het Oudengels voorkomt, diende ertoe vrouwelijke persoonsnamen te vormen. Soms werd het samengetrokken tot -ei; vandaar klappei ('babbelaarster'). De gevoelswaarde van het achtervoegsel was vaak ongunstig. Dit kan verklaren waarom de meeste woorden in kwestie het loodje hebben gelegd.

De herkomst van -egge enz. is onzeker. Etymologen vermoeden dat het teruggaat op een achtervoegsel uit het vulgair Latijn (de basis van de Romaanse talen): -triga (klassiek Latijn -trix), waarvan alleen het laatste deel, -iga, werd overgenomen.

268Wat is een montrance?

Een ietwat malicieuze vraag. Onlangs werd uit een Gouds museum een monstrans ('vaatwerk voor de hostie') gestolen. Dit voorwerp stond vermoedelijk bij een persbureau bekend als een montrance. Aldus verhaspeld kwam het in Trouw, op nrc.nl en elders terecht. Nieuw was de verminking niet; lezers van het Rotterdamsch Nieuwsblad konden ze daar al in 1909 aantreffen.

Wat monstrans betreft: dit woord voor de houder waarin de geconsacreerde hostie getoond wordt, gaat terug op het Latijnse monstrare 'aanwijzen, de aandacht vestigen op'.

Deel dit artikel