Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Denken aan de doden en nabestaanden

Home

Quirijn Visscher

nijmegen – - „En dat zij rusten in vrede”, besloot pastoor Klaas Jan Homan gisteravond een meditatief moment in een donkere Nijmeegse kapel. Het was een opmaat voor Allerzielen, vandaag. De namen van overledenen klonken, afgewisseld door stemmige muziek, existentiële poëzie en stille pauzes. Voor het eerst hield de oud-katholieke kerngroep St. Stephanus – vijftien man groot – zo’n bijeenkomst in de stad.

Het seizoen voor nabestaande en nagedachtenis is weer begonnen. De gebruikelijke opening is Allerzielen. Bij deze traditioneel katholieke vieringen wordt stilgestaan bij de overledenen en ook bij wie rouwt. In protestantse kring gebeurt dat vaak op de zondag voor eerste advent of op Oudejaarsavond. Bij steeds meer uitvaartcentra zijn er areligieuze gedenkbijeenkomsten in de donkere dagen voor Kerst met gedichten en muziek. Geen kerk, wel ritueel.

In Nijmegen hielden de oud-katholieken het bij een ’meditatief samenzijn’, geen complete viering. Gedichten en teksten van Nel Benschop en van Dante. Tussendoor cd-muziek. Die leidde de gedachten naar de herinnering. Muziek van Dolly Parton klonk, van Händel en ook cisterciënzer monnikenzang. De twintig bezoekers zaten in een kring en staarden in de flikkerende waxinelichtjes. „We denken aan de doden, ook diegenen die nooit begraven zijn”, zei Homan vooraf.

Allerzielen is een kerkelijke traditie uit de tiende eeuw, die pas in de late Middeleeuwen wijd verbreid raakte. Bij de dood scheiden de wegen van lichaam en ziel, is het uitgangspunt. In de rooms-katholieke leer is er onderscheid tussen hemel, hel en vagevuur als zielsbestemming. Bij Allerzielen kan worden gebeden voor wie niet zeker is van een geopende hemelpoort. In de oud-katholieke traditie is er minder leerstelligheid.

Gemeenschappelijk rouw beleven en doden gedenken is de troostende bedoeling. Na afloop snelde de Nijmeegse kring van kerkbezoekers naar de koffie en de thee.

Lees verder na de advertentie
In de Nijmeegse Dominicuskerk liepen oud-katholieken gisteravond vooruit op Allerzielen, de gedenkdag voor de overledenen. (FOTO KOEN VERHEIJDEN)

Deel dit artikel