Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Deeltijddocent kan lerarentekort oplossen

Home

Petra Vissers

© anp

Met een dag in de week extra kunnen de deeltijdleraren vierduizend banen vullen.

Het Nederlandse basisonderwijs is kampioen deeltijdwerken. Maar wanneer alle leerkrachten die een of twee dagen voor de klas staan een dag extra gaan werken, is het lerarentekort opgelost. Dat blijkt uit berekeningen van Trouw, die zijn nagerekend door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Lees verder na de advertentie

Veel basisschoolleerkrachten werken in deeltijd. Hun aantal is opnieuw toegenomen, bleek begin oktober uit de nieuwste cijfers van het Arbeidsmarktplatform PO. Meer dan de helft van de leerkrachten werkt niet fulltime, 18 procent werkt minder dan 2,5 dag per week. Gaan die grofweg 21.600 leraren met een kleine deeltijdbaan allemaal een dag extra werken, dan is het voorspelde tekort van vierduizend voltijdbanen in 2020 opgelost.

Deel­tijd­do­cen­ten zijn relatief meer tijd kwijt aan de zaken die voor hun gevoel niets te maken hebben met lesgeven

Frank Cörvers, hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt

Illusie

“Leraren in deeltijd vragen om meer dagen te werken, kan zeker bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort”, reageert voorzitter Rinda den Besten van de PO-raad, de organisatie van schoolbesturen in het primair onderwijs. “Toch is het een illusie om te denken dat het probleem van het lerarentekort daarmee volledig van de baan is”, zegt ze. "Het is belangrijk om ook te kijken naar langetermijnoplossingen.” Daarmee doelt ze op verhoging van het salaris, verlaging van de werkdruk en verbetering van het imago van het vak.

In het streven naar een beter imago van leerkrachten doen de kleine deeltijdbanen weinig goeds, denkt hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers, verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Maastricht. “Ik denk dat de beroepsgroep, als ze wil professionaliseren en het imago wil verbeteren, meer voltijds leerkrachten nodig heeft”, zegt hij.

Belastingstelsel

Het zou volgens Cörvers best kunnen dat leerkrachten die in deeltijd werken de hoge werkdruk willen vermijden van leraren die vijf dagen voor de klas staan. “Maar overleggen met collega’s, cursussen volgen, rapporten maken en gesprekken met ouders voorbereiden kost deeltijders bijna net zoveel tijd als fulltimers. Ze zijn dus relatief meer tijd kwijt aan de zaken die voor hun gevoel niets te maken hebben met lesgeven.”

Leerkrachten die in deeltijd werken hebben daar hun redenen voor, velen van hen zijn mantelzorger, of hebben de zorg voor kleine kinderen. Dat er juist in het basisonderwijs veel mensen in deeltijd werken, komt deels doordat veel leerkrachten vrouw zijn. De maatschappelijke norm in Nederland is het anderhalf-verdienersmodel, met de man als grootste verdiener en de vrouw die de verzorging van de kinderen regelt. Deeltijdwerk wordt door ons belastingstelsel gestimuleerd. Maar ook mannen in het basisonderwijs werken vaker in deeltijd dan mannen in andere sectoren. Andersom geldt dat in sectoren waar voltijds werken de norm is vrouwen vaker dan gemiddeld vijf dagen werken.

Zouden leerkrachten meer uren moeten werken? In het licht van het lerarentekort wil Cörvers daar wel ‘ja’ op zeggen. “Maar ik vind de overweging of in deeltijd werken wel of niet wenselijk is, vooral een maatschappelijke en politieke afweging. Het heeft ook veel maatschappelijke voordelen dat Nederlanders werk en zorg goed kunnen combineren.”

Deel dit artikel

Deel­tijd­do­cen­ten zijn relatief meer tijd kwijt aan de zaken die voor hun gevoel niets te maken hebben met lesgeven

Frank Cörvers, hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt