Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Debat over de Palestijns-Israëlische kwestie blijft moeilijk

Home

Adri Vermaat

Adri Vermaat © Maartje Geels
ombudsman

Een groeiend aantal lezers reageert op de berichtgeving en toon in Trouw over de Palestijns-Israëlische zaak. Ongeacht of deze lezers de Palestijnse of Israëlische kant in het conflict kiezen, is hun standpunt over de journalistieke werkwijze van Trouw eensluidend. Vanuit beide stromingen krijgt de redactie het verwijt dat zij eenzijdig inhoud geeft aan haar berichtgeving.

De redactie zou hieruit de conclusie kunnen trekken dat zij het conflict op juiste wijze verslaat. Zolang maar over en weer onvrede bestaat over de berichtgeving en journalistieke aanpak, kan de onafhankelijkheid van de krant niet in twijfel worden getrokken.

Lees verder na de advertentie

Dat zou een al te makkelijke redenering zijn. Zo is de redactie er niet om uit eigen comfort een partij in journalistiek complexe onderwerpen bewust te kort doen. Het neemt niet weg dat kritiek op voornamelijk de feitelijke berichtgeving over Palestijnen en Israëli's soms terecht is of vragen oproept.

Nieuwe inzichten

Een niet te onderschatten factor is de verbeten toon die regelmatig in reacties naar de krant doorklinkt en die plaatsing van menig opiniestuk of ingezonden brief bij voorbaat uitsluit. Dat is niet omdat de redactie kritiek uit de weg gaat, de krant moet tegen een stootje kunnen, maar omdat deze toon ieder debat bij voorbaat zinloos maakt. Het gaat dan niet langer om het doel het journalistieke debat over de Palestijns-Israëlische kwestie te bevorderen of van nieuwe inzichten te voorzien, maar om een evaluatie van de krant.

'De leugens die u keer op keer tegen de joodse gemeenschap schrijft, zijn beneden elk peil'

Rabbijn aan Trouw

Dat laatste is een heel andere discussie. Een voorbeeld is de brief die een rabbijn enige tijd terug naar de volgens hem 'haatzaaiende, antisemitische' krant Trouw mailde. 'De leugens en volledige onzin die u keer op keer tegen de joodse gemeenschap in het algemeen schrijft, en tegen Israël in het bijzonder, is beneden elk peil', schreef hij.

Kenmerkend voor het ontspoorde debat was ook de mail van een lezer die zonder enige argumentatie de ruimte die de Israëlische ambassadeur in Nederland Aviv Shir-On op 12 december op de opiniebijdrage van Trouw kreeg een schande voor de krant noemde.

Onoplosbaar conflict

De meest kritische lezers in de Palestijns-Israëlische kwestie staan lijnrecht tegenover de krant én tegenover elkaar. Dit laatste is bij andere onderwerpen doorgaans aanzet voor een prikkelend debat. Niet waar het de Palestijns-Israëlische kwestie betreft. "In alle redelijkheid willen we over ieder onderwerp de discussie aangaan. Dat betekent communiceren, niet dreigen", zegt de chef van de redactie Opinie. Een opiniestuk hoeft in de praktijk niet per se gekoppeld te zijn aan de actualiteit van de dag. Over een diepgeworteld en naar het lijkt vrijwel onoplosbaar conflict als dat tussen Israëliërs en Palestijnen stelt de opinieredactie zich op het standpunt dat een actuele aanleiding noodzakelijk is voor bijdragen over dit onderwerp. Een dilemma is dat telkens wanneer aan een van beide zijden doden vallen - zeker als dit kinderen zijn - opiniërend karakter plaatsmaakt voor haat. Dat is iets dat de redactie niet wil en waarmee lezers evenmin een dienst wordt bewezen.

De zakelijke toon van Palestijnse ver­te­gen­woor­di­gers biedt een perspectief

Ombudsman Adri Vermaat

Op de opiniebijdrage van ambassadeur Aviv Shir-On reageerden al gauw op rustige, zakelijke toon Palestijnse vertegenwoordigers in Nederland. Het is bombastisch om van een doorbraak te spreken, morgen kan het weer verkeren, maar voor zowel krant als lezer is het een ontwikkeling die perspectief biedt.

Klachten over de feitelijke nieuwsvoorziening rond de Palestijns-Israëlische kwestie zijn hiermee niet afgekaart. Het blijft een redactioneel punt dat lezers feiten willen, en hiervan gescheiden analyses, achtergronden en commentaar. Vooral in zwaarwegende kwesties waarbij persoonlijke meningsvorming van een journalist op de loer ligt en in de krant soms ook tot uitdrukking komt, ervaren lezers dat als een zegen.

Lees hier alle bijdragen van Trouws ombudsman Adri Vermaat

Deel dit artikel

'De leugens die u keer op keer tegen de joodse gemeenschap schrijft, zijn beneden elk peil'

Rabbijn aan Trouw

De zakelijke toon van Palestijnse ver­te­gen­woor­di­gers biedt een perspectief

Ombudsman Adri Vermaat