Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De voor- en nadelen van timesharing

Home

Ilse Kuiper

Terug van vakantie? En, bent u ze ook tegengekomen? De gehaaide verkopers die u onder het mom van een 'gezellige bijeenkomst' een timeshare voor een appartement trachten aan te smeren?

Omdat u van deze colporteurs geen objectieve informatie hoeft te verwachten, zetten we alle wetenswaardigheden, de voor- en de nadelen van timesharing op een rijtje.

Timesharing is het recht om jaarlijks een of meer weken door te brengen in een bepaalde accommodatie. Men koopt een gebruiksrecht voor een bepaalde periode. Afhankelijk van het seizoen, het soort appartement en de duur van de timeshare die kan variëren tussen de 20 jaar en onbepaalde tijd, betaalt u voor dit recht per week een gepeperde prijs ergens tussen de vijftien- en dertigduizend gulden.

De duur van de timeshare kan variëren tussen de 20 jaar en een onbepaalde tijd. Een kortere periode werkt meestal niet, zoals het debacle van Club Port Zelande waarbij men eigenaar voor tien jaar kon worden, heeft bewezen.

Het eigendom kan op verschillende manieren vorm krijgen. Zo kunt u mede-eigenaar, aandeelhouder van een vennootschap of lid van een club worden. Zowel fiscaal als juridisch gezien heeft de eigendomsvorm consequenties. Bent u bijvoorbeeld mede-eigenaar dan kan uw recht fiscaal behandeld worden als een eigen woning met alle gevolgen voor de inkomsten-en vermogensbelasting.

Bovendien is een complicerende factor bij uw rechtspositie het grensoverschrijdend karakter van timesharing: bijvoorbeeld op het onroerend goed geldt het Spaans recht, op uw relatie met de verkoper het Engels recht en in geval van geschillen is de rechtbank van de Nederlandse Antillen bevoegd, omdat daar het timesharingbedrijf is gevestigd.

Financieel gezien bent u er nog niet met de betaling van een eenmalige som. Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten voor onderhoud, belastingen en verzekeringen. Reken jaarlijks op zo'n f 500. Maakt u gebruik van het appartement dan zijn er ter plekke kosten voor de service, schoonmaak, linnengoed en toeristenbelasting en vergeet de reiskosten niet.

Laat u vooraf goed informeren over de totale kosten bij de Consumentenbond, die veel gegevens heeft over timesharing, of lees het boekje 'Timeshare; Een perfect concept?' van W. E. Schuit.

Uw timeshare kunt u ruilen met timesharehouders in andere complexen of verhuren. Daartoe moet uw complex zijn aangesloten bij een internationale ruilorganisatie: de twee belangrijkste zijn Resort Condominiums International (RCI) of Interval International (II).

Meestal is het zo dat u alleen op hetzelfde niveau kunt ruilen: bijvoorbeeld laagseizoen voor laagseizoen, studio voor studio enz. Verhuren en zelfs verkopen moet ook mogelijk zijn. Alhoewel dit laatste vaak erg tegenvalt, mede als gevolg van de hoge marketing en pr-kosten die bij de aanschafprijs zijn inbegrepen.

Op iets andere leest geschoeid is de reeds dertig jaar bestaande, Zwitserse organisatie Hapimag. Daarbij koopt u aandelen die in plaats van dividend jaarlijks 12 woonpunten opleveren, die recht geven op een verblijf in een van de 50 accommodaties. Afhankelijk van het seizoen en de plaats levert u tussen de 4 en 24 punten per week in. De punten blijven vijf jaar geldig, het aandeel kunt u aan derden verkopen of na 5 jaar aan Hapimag.

Hapimag is een betrouwbare onderneming die marginale winsten maakt, maar de vermogensverhoudingen zijn uitstekend.

Een timeshare wordt vaak gekocht door degenen die een recreatiewoning te duur vinden, maar toch willen genieten van een 'eigen' onderkomen in het buitenland. Voor hen wordt het extra aantrekkelijk een timeshare aan te schaffen omdat het fiscale stelsel rond de recreatiewoning sterk gaat veranderen.

In het huidige belastingregime kunt u fiscaal gezien nog veel kanten uit: zo zijn hypotheekrente en onderhoudskosten aftrekbaar. In het nieuwe stelsel vervalt de aftrek van hypotheekrente op de tweede woning. Daarvoor in de plaats komt een vermogensrendementsheffing. Deze zal 4 procent van de saldowaarde van het onroerend goed bedragen en belast worden met een bijzonder tarief van 30 procent.

De aftrek van onderhoud wordt ook afgeschaft, maar de huuropbrengsten zijn onbelast. Commercieel verhuren wordt bijna een noodzakelijkheid om de woning rendabel te houden. Veel eigenaren voelen echter niets voor de rompslomp rond verhuur en willen ook geen vreemden in hun huis, voor hen zou een timeshare een alternatief kunnen zijn.

Zet de aanschafprijs, de reiskosten en de jaarlijks bijkomende kosten af tegen de rente over de investering en het vermogensrisico. Houdt uw juridische en fiscale positie in de gaten en let op een goed beheer en management van het complex.

Wilt u een eigen onderkomen in het buitenland, maar ziet u een recreatiewoning niet zitten? Dan is timesharing misschien een interessante optie.

TIPS - Voor alle bezitters van de tweede woning geldt het volgende. Wie ook in de komende jaren nog wil profiteren van de aftrek van hypotheekrente kan op de toekomstige vermogensrendementsheffing inspelen door een zo flexibel mogelijke hypotheek te nemen die boetevrij afgelost kan worden op het moment dat de rente niet meer aftrekbaar is. - Sinds 1997 is er een EU-richtlijn van kracht waarin wordt gesteld dat de timesharingovereenkomst een gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed moet bevatten. Bovendien bepaalt de koper de taal waarin het contract wordt opgesteld en kan het contract binnen tien dagen ongedaan gemaakt worden.

Deel dit artikel