Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De rechtbank werkt hard aan verbetering

Home

Van onze verslaggevers

Professor Tak heeft met zijn analyse helemaal gelijk, zegt Jacques van Velzen, lid van de Raad voor de Rechtspraak. „Maar hij moet er wel bij vermelden dat daar nu heel hard aan wordt gewerkt.”

„We weten nu hoe we de kwaliteit verder kunnen verbeteren. Na de zomer gaan we daarmee aan de slag. Volgend jaar zijn de verbeteringen beslist al zichtbaar.”

Aan het duidelijker motiveren en helder formuleren van vonnissen en van de strafmaat, wordt al ’driftig gewerkt’, zegt Van Velzen. Dat gebeurt onder meer via het project Promis, dat binnenkort bij alle rechtbanken wordt ingevoerd. „Vonnissen moeten zo veel begrijpelijker worden. Voor recht zoekenden, voor advocaten en voor officieren van justitie. Onder meer door explicieter de bewijsmiddelen te noemen waar het vonnis op is gebaseerd.”

Ook met andere projecten proberen rechtbanken ’dichter bij de mensen’ te komen. In Arnhem heeft een team met onder anderen een neerlandicus en een journalist alle standaardbrieven (zo’n 1500) kritisch bekeken op semi-juridische taal. Van Velzen: „Ook dat project is een voorbeeld voor andere gerechten”.

Lijkt het Openbaar Ministerie zeer voortvarend te hebben gereageerd op de kritiek na de Schiedammer Parkmoordzaak, ook de rechtbanken hebben niet stilgezeten, benadrukt Van Velzen. Voor die moord werd aanvankelijk een onschuldige veroordeeld. Onderzoek van een commissie onder leiding van advocaat-generaal Frits Posthumus, toonde aan dat onder meer de rechterlijke macht heeft gefaald.

Tak meent dat de rechtspraak, anders dan het OM, lauw en niet open genoeg heeft gereageerd op de kritiek. Van Velzen is dat niet met hem eens. „Het was een verkeerde uitspraak. Maar als het anders aan de rechter was voorgelegd, was er ook een andere uitspraak uit gekomen. Wij zijn door deze zaak behoorlijk geschokt. Mede door ingevingen van de commissie-Posthumus is er in het strafrecht enorm veel gedaan aan vergroting van de deskundigheid.”

Medewerkers in het strafrecht moeten voortaan verplicht hun kennis bijhouden en minstens een werkweek aan scholing besteden. „Dat schoot er nogal eens bij in.” Aan bod komen onder meer forensische expertise, kennis van wapens en munitie, gedragskunde, strafrecht en medische zaken en bijvoorbeeld de manier waarop rechters moeten omgaan met ingewikkelde rapporten van deskundigen.

Van Velzen: „Er zijn al eerder vraagtekens bij gezet: weet een rechter, als alfa, in bepaalde zaken wel waar hij het over heeft? De opleiding is nu wel heel juridisch. Op basaal niveau wordt ook andere kennis verwacht, bijvoorbeeld van DNA.”

De Raad voor de Rechtspraak overweegt specialistische rechters op te leiden, met extra financieel-economische kennis of milieuexpertise. Ook wil men een centraal register bijhouden van deskundigen, die beschikken over gedegen vakkennis en die deze goed in de rechtszaal kunnen overdragen. „Zodat niet iedere rechter zijn eigen lijstje heeft.”

Verder krijgen rechters meer tijd voor reflectie . Ze gaan vaker een collega vragen naar hun vonnis te kijken en bespreken met elkaar de nieuwste jurisprudentie. Bij ingewikkelde rechtszaken worden vaker meer rechters ingezet. Ook laten rechters hun gedrag in de rechtszaal evalueren. Van Velzen: „Daar hebben we nu de middelen voor.”

Deel dit artikel