Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De klimaattop in Parijs moet over méér gaan

Home

WILLEM ,EXECUTIVE FELLOW BUSINESS & ECOSYSTEMS AAN ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITEIT EN DIRECTEUR VAN COMMONLAND

De vernieling van ecosystemen is zo mogelijk nog ernstiger dan de verandering van ons klimaat, betoogt Willem Ferwerda. Gelukkig is herstel vaak wel mogelijk.

Onlangs verscheen een Wereldbankrapport over de relatie tussen klimaatverandering en de bestrijding van armoede. Meer nog dan klimaatverandering is ecosysteemdegradatie hiervan de oorzaak. Ontbossing, overbegrazing, korte termijn waterbeheer en niet-duurzame landbouwmethoden, waardoor wind- en watererosie vrij spel kreeg, zijn de belangrijkste oorzaak van het verwoestijnen van grote gebieden in Afrika, Centraal-Azië, Zuid-Europa, Australië en delen van de Amerika's, zoals Californië. Natuurlijk wordt dit alles versterkt door de klimaatverandering, maar de werkelijke oorzaak ligt diep verankerd in eeuwen van menselijk handelen. Het ontstane verlies van biodiversiteit zorgt ervoor dat de natuurlijke bufferwerking afneemt.

En dit raakt lokale en mondiale economieën steeds harder. Onlangs becijferde het Duitse overheidsinstituut Economics of Land Degradation dat 20 procent van de droge gebieden zwaar is teruggebracht in diversiteit: een jaarlijks verlies van 40 miljard dollar voor lokale economieën. Het World Resources Institute berekende dat diversiteit wereldwijd over een oppervlakte van 2 miljard hectare is afgenomen en hersteld zou moeten worden. Dat is twee keer de oppervlakte van China! Het mondiale verlies hiervan wordt geschat op 20 à 71 biljoen dollar. Enorme bedragen die aangeven dat veiligheid en economie nauw verbonden zijn.

Door de relatie van natuurlijke processen met menselijke activiteiten beter te begrijpen, komen we dichter bij oplossingen. Veel gebieden in het Midden-Oosten zijn 'man-made deserts', van oorsprong steppes en savannes. De oplossing voor het tegengaan van verwoestijning die bijdragen aan het oplossen armoede enconflicten ligt niet zozeer alleen in het verminderen van CO2-uitstoot maar in het stoppen van overbegrazing en terugbrengen van biodiversiteit en bodembedekking door begroeiing en duurzaam waterbeheer.

Lees verder na de advertentie

Oplossingen

Gelukkig is er een kentering bezig. Door de relatie van natuurlijke processen met menselijke activiteiten beter te begrijpen, komen we dichter bij oplossingen. En dat is niet alleen in het verminderen van CO2-uitstoot, maar het stoppen van overbegrazing en terugbrengen van biodiversiteit en bodembedekking door begroeiing en duurzaam waterbeheer.

Hoe snel natuurlijk herstel soms gaat, blijkt uit het Sabah Al-Ahmad Natural Reservaat in Koeweit, dat na plaatsing van een hek - om loslopende dromedarissen, geiten en ezels te weren - 98 procent van de steppevegetatie terugkomen in enkele jaren.

Eind oktober bezocht koning Willem-Alexander het eerder kaalgekapte en overbegraasde Lössplateau in Noord-China, waar in 20 jaar een gebied zoals groot als Nederland is bebost: met als gevolg een toename aan sociaal-economische activiteiten. Het gebied is inmiddels een hotspot van de Chinese appelteelt. In de woestijn van Binnen-Mongolië is het Chinese bedrijf Elion grootschalig bezig de bodem en biodiversiteit te herstellen, met als gevolg voedsel- en energieproductie, banen en onderwijs. In Egypte werkt het bedrijf Sekem succesvol aan soortgelijke ontwikkelingen. Ecosysteemherstel is de nieuwe industrie van deze eeuw.

Al deze voorbeelden geven hoop, zelfs voor het door conflicten geteisterde Midden-Oosten. Tijdens de klimaattop in Parijs volgende week zal voor het eerst het onderwerp ecosysteemherstel en -behoud op de agenda staan. Mijn hoop is dat in Parijs overheden garantiefondsen beschikbaar stellen om privéinvesteerders over de streep te trekken, zodat gebieden hersteld kunnen worden. Maar bovenal als nieuwe horizon die lokale mensen weer de hoop en basis geeft om conflicten te laten eindigen.

Deel dit artikel