Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De Hongaarse bisschop droomt: elke parochie huisvest vluchtelingen

Home

Runa Hellinga

Bisschop Beer in de kathedraal in Vác. Hij geeft vluchtelingen onderdak en op besneeuwde winterdagen veegt hij zelf de stoep voor zijn paleis. © REUTERS

De Hongaarse bisschop Miklós Beer vangt vluchtelingen op in zijn bisschoppelijke paleis. Dat valt op in een land waar een anti-migratieklimaat overheerst.

Asielzoeker Sejmen al-Dauidi woont waarschijnlijk niet lang meer in het bisschoppelijk paleis in het Donaustadje Vác. Zijn asielaanvraag is afgewezen en bisschop Miklós Beer verwacht ieder moment een klop van de Hongaarse politie op de statige bisschoppelijke paleispoort om de Koerdische ingenieur op te halen. Net zoals dat eerder gebeurde met zijn voorgangers, twee vluchtelingen uit Afrika. De agenten kwamen in alle vroegte en voerden hen in boeien af, vertelt de bisschop met bedrukt gezicht.

Lees verder na de advertentie
'De stem van de paus in Hongarije' luidt de geuzennaam van bisschop Beer inmiddels

Tot het zover is, deelt Beer paleis en eettafel met Dauidi en drie andere vluchtelingen. De Koerd bekeerde zich onlangs tot het katholicisme, Beer heeft hem zelf gedoopt, de andere drie zijn moslim.

Beer geeft hen onderdak om te helpen en om een voorbeeld te stellen. "Mijn droom is dat iedere parochie een vluchtelingenfamilie huisvest", zegt hij. Dan kan Hongarije makkelijk 20.000 mensen opnemen. Twee derde van de Hongaarse bevolking heeft een katholieke achtergrond. "Eén familie per dorp, dat wordt zo geaccepteerd."

Verbittering

Toch is zijn idee behoorlijk omstreden in een land waar de regering de bevolking dagelijks via reclameborden en staatsmedia bestookt met de gevaren die Hongarije bedreigen als het land vluchtelingen zou moeten toelaten. Daarbij wordt verwezen naar de aanslagen in West-Europa. Dat vanwege zijn aanpak het terrorismegevaar toeneemt, gelooft Beer absoluut niet: "Het is juist de verbittering van mensen die uitgesloten en opgesloten worden die tot radicalisering leidt."

'De stem van de paus in Hongarije' zo omschrijven Hongaarse media de bisschop. Een geuzennaam, vindt hijzelf, maar het is lang niet altijd complimenteus bedoeld. Op Facebook krijgt Beer de nodige beschimpingen te verduren. De Hongaarse katholieke kerk is zeer conservatief en steunt over het algemeen het regeringsbeleid. Franciscus is bepaald niet bij iedereen populair. Beers collega in Szeged wijst de pauselijke uitspraken over vluchtelingen categorisch af en sommige priesters noemen de kerkvader openlijk de anti-christ.

Je kunt niemand op basis van herkomst wegzetten als terrorist of als onschuldig mens

Beer wordt gedreven door mededogen. "Oorlog, rampen, droogte: niemand kiest de plek en situatie waarin hij geboren wordt. Je kunt niemand op basis van zijn herkomst wegzetten als terrorist of juist als onschuldig mens." Toch steunt hij, met tegenzin, het grenshek dat premier Viktor Orbán liet bouwen. Europa kan het zich niet veroorloven iedereen zomaar toe te laten, meent hij.

Maar de premier gaat volgens hem te ver door de grens volledig te sluiten. "De Europese deur moet open blijven voor vluchtelingen die het echt nodig hebben, maar je moet voorkomen dat iedereen op zoek naar een beter leven zomaar ongenodigd door het raam binnenkomt", zegt hij. Hoe die deur open moet blijven, is een goede vraag. "Maar zoals paus Franciscus zegt: eenvoudige antwoorden bestaan niet. Je moet vechten voor het juiste antwoord."

De Bergrede

De bisschop leeft naar wat hij preekt, eenvoudig en hulpvaardig. Niet alleen geeft hij vluchtelingen onderdak, op besneeuwde winterdagen veegt hij zelf de stoep voor zijn paleis. Zijn bisdom omvat de straatarme provincie Nógrád, met dorpen waar vrijwel uitsluitend arme Roma, wonen. Hun problematiek gaat hem aan het hart. Het bisdom organiseert onder meer naschoolse opvang met huiswerkhulp voor Roma-kinderen om hun onderwijskansen te verbeteren. In zijn preken roept Beer kerkgangers op om zigeuners als broeders te aanvaarden.

De Bergrede is zijn leidraad: "Daarin zegt Jezus: 'Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.' Dat is niet zo moeilijk te begrijpen". Hij noemt het een waterscheiding in de manier waarop mensen geloven: "Of je aanvaardt die woorden en stelt medemenselijkheid voorop of je maakt het geloof afhankelijk van rituelen: hoe vaak mensen naar de kerk gaan, bidden en vasthouden aan hun tradities."

Salonchristendom, zo omschrijft Beer de houding die hij herkent bij veel politici. Zij zeggen dat ze christelijke waarden beschermen wanneer ze voor potdichte Europese grenzen pleiten. De kloof tussen de mensen die alleen naar de kerk gaan vanwege tradities en de opvattingen van de paus gaan zo diep dat Beer eerder waarschuwde voor het gevaar van een breuk binnen de katholieke kerk.

Zo hard wil hij het nu niet formuleren, maar toch: "Vijfhonderd jaar na de reformatie is duidelijk dat het niet zover had hoeven komen als mensen naar elkaar waren blijven luisteren. Maar er worden veel stompzinnigheden over paus Franciscus beweerd, zoals de beschuldiging dat hij de antichrist is. Dat is spelen met vuur. Dat mag gewoon niet."

Hongarije wil miljoenen van EU voor grensbewaking

De Hongaarse premier Viktor Orbán wil dat de Europese Unie een financiële bijdrage levert aan maatregelen om migranten te weren. De stafchef van Orbán zei dat zijn baas van plan is Brussel om ongeveer 400 miljoen euro te vragen.

Volgens stafchef Janos Lazar stuurt Orbán een schriftelijk verzoek naar Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. De premier zou de helft van de gemaakte kosten voor de maatregelen aan de grens vergoed willen krijgen.

Lazar stelde dat Hongarije feitelijk "alle Europese burgers beschermt tegen een stroom illegale migranten" door de grens met buurlanden Servië en Kroatië af te grendelen met lange hekwerken. Hij zei dat het tijd wordt dat de Europese Unie de Hongaren op dezelfde wijze te hulp komt als andere landen, zoals Italië, Griekenland en Bulgarije.

Orbán ligt regelmatig in de clinch met de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Zo begon de Europese Commissie eerder dit jaar een zogenoemde inbreukprocedure tegen Hongarije, omdat het land weigert asielzoekers over te nemen uit andere Europese lidstaten. Die maatregel moest de druk verlichten op Zuid-Europese landen als Griekenland en Italië. 

Deel dit artikel

'De stem van de paus in Hongarije' luidt de geuzennaam van bisschop Beer inmiddels

Je kunt niemand op basis van herkomst wegzetten als terrorist of als onschuldig mens