Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De Boer zal 'haar' Drenthe vragen aan gasopslag mee te werken

Home

Van een onzer verslaggeefsters DEN HAAG - Margreet de Boer (PvdA), nu nog commissaris van de koningin in Drenthe en verklaarde tegenstander van gasopslag bij Langelo, zal binnenkort als nieuwe minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer de provincie mogelijk moeten opdragen daaraan mee te werken.

Het demissionaire kabinet besloot namelijk gisteren Drenthe op te dragen een spoedige aanleg van een gasopslaginstallatie bij Langelo planologisch mogelijk te maken. Het provinciale bestuur liet onmiddellijk weten zich niet bij deze aanwijzing neer te leggen.

Volgens de ministeries van vrom en economische zaken is deze voorziening noodzakelijk om over enkele jaren te kunnen voorzien in voldoende capaciteit tijdens winterse koude. De departementen menen dat deze 'aanwijzing' is gebaseerd op het nationaal belang van een ongestoorde gasvoorziening.

Waardevol gebied

Gedeputeerde Staten vinden dat de Tweede Kamer zich zo snel mogelijk na het zomerreces over de kwestie moet buigen. Gedeputeerde H. Lange van milieu zei dat hij de Kamerleden onder meer “aan de hand van nota's, die het Rijk zelf opstelde, duidelijk zal maken dat dit gebied te waardevol is voor een dergelijke aanslag.”

Deel dit artikel