Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De '200 van Mertens' leven voort

Home

JAN DE VRIES en LEZER TE HILVERSUM

Ondernemer Hans Biesheuvel is opgestapt als voorzitter van MKB-Nederland omdat hij te veel met oud-politici aan tafel zat en te weinig met echte ondernemers. Zijn klacht roept de 'Tweehonderd van Mertens' in herinnering.

De katholieke vakbondsman Jan Mertens was één van de architecten van de FNV. Hij betoogde in 1968 in een beroemd geworden toespraak dat de Nederlandse economie gedomineerd wordt door een 'old boys network' van ongeveer tweehonderd man.

Bestuurders, commissarissen, politici; ze zijn met elkaar verknoopt zonder verantwoordingsplicht. Ondoorzichtigheid en een opeenstapeling van functies staan een goed functioneren van de democratie in de weg. Ook het vinden van goede oplossingen is dikwijls een struikelblok. Zonder kennis van zaken hebben velen zich ook losgezongen van de dagelijkse praktijk en zoeken zij oplossingen in abstracties.

De standaardreactie is hiervoor illustratief. MKB-Nederland zegt zich niet te herkennen in de kritiek van de opgestapte bestuurder Biesheuvel. Met een inhoudelijke reactie had de MKB zichzelf een dienst bewezen.

Deel dit artikel