Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

D66 betreurt status-quo positie koningin

Home

redactie politiek

D66 vindt het 'teleurstellend' dat het kabinet de huidige status-quo rond de positie van de monarchie wil handhaven. ,,En dat gebeurt zonder een grondige analyse van premier Kok'', zei fractieleider De Graaf gisteren.

Bij de algemene beschouwingen de komende dagen debatteert de Kamer ook over de rol van de koningin, aan de hand van een discussie-stuk dat premier Kok bij de prinsjesdagstukken heeft gevoegd.

Kok doet geen voorstellen om de positie van de koningin te veranderen. Hij wijst erop dat de Tweede Kamer zelf het recht heeft om bij kabinetsformaties tevoren te debatteren over de adviezen die aan de koningin worden gegeven. Dat maakt haar rol niet wezenlijk anders.

Zo'n extra kamerdebat vlak na de verkiezingen over de benoeming van de (in-)formateur wordt bepleit door PvdA-fractieleider Melkert. Net als Kok wil hij de positie van de koningin daarbij niet aantasten.

Van de andere grote fracties zal het CDA zo'n initiatief uit het parlement steunen. De christendemocraten volgen daarmee de lijn die de KVP'er Kolfschoten begin jaren zeventig al voorstelde.

Maar of zo'n snel debat de formatie-onderhandelingen echt zal veranderen, betwijfelt het CDA wel.

De VVD heeft geen behoefte aan dergelijke 'modieuze voorstellen' voor een actievere rol van het parlement. Dijkstal ziet het idee als een oplossing voor een probleem dat er niet is. Bovendien vrezen de liberalen dat zo toch een sluipende stap wordt gezet naar een kabinetsformateur die louter door de Kamer wordt aangewezen. Daar voelt de VVD niets voor.

De kleine christelijke partijen zijn tevreden dat de premier geen voorstellen doet voor grote veranderingen. De SGP sprak zich het duidelijkst uit ,,tegen moderniseringsballonnetjes en staatsrechtelijke nieuwlichterij met de monarchie''.

D66-fractieleider De Graaf zei dat zijn eerdere plannen louter bedoeld waren om in 'een democratie van de 21ste eeuw het koningschap te behouden.' ,,Maar dan transparanter.''

De ideeën van De Graaf kwamen erop neer dat de koningin geen deel meer moet uitmaken van de regering, geen rol meer moet hebben bij kabinetsformaties en haar functie als voorzitter van de Raad van State moet opgeven.

De Graaf constateert na lezing van de status-quo-voorstellen van Kok dat dergelijke grote doorbraken nog lang niet voor de deur staan. ,,Die discussie gaat nog wel zo'n jaar of acht duren.''

Deel dit artikel