Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Cramer kan Schinveld niet meer 'overrulen'

Home

(Novum) - De bestuurlijke verhoudingen rond de Awacs-vliegtuigen in Limburg lijken zich te normaliseren. Minister van Ruimtelijke Ordening Jacqueline Cramer (PvdA) trekt het besluit om de gemeente Onderbanken van bovenaf maatregelen op te leggen, in. Dat laat de bewindsvrouw maandag aan de Tweede Kamer laten weten.

Zij hoopt hiermee dat er ruimte ontstaat om met de betrokken partijen tot goede afspraken te komen over het 'beheer en onderhoud' van de bossen in Schinveld, die bij Onderbanken horen.

Het gaat om de zogeheten nimby-procedure (not in my backyard), waarmee het rijk democratisch genomen besluiten van bijvoorbeeld gemeenten en provincies kan vernietigen. Cramers voorganger Sybilla Dekker (VVD) maakte van de maatregel gebruik om de kap van twintig hectare bossen rond Schinveld begin 2006 te kunnen doorzetten. Uiteindelijk werd ondanks hevige protesten zes hectare gekapt.

Defensie wilde de bomen kappen om de aanvliegroute van Awacs-vliegtuigen naar de nabijgelegen Duitse Navo-basis Geilenkirchen te verbeteren. Vooral de lawaaioverlast van de radarvliegtuigen was de reden van het protest.

De bewindsvrouw werd vorig jaar al teruggefloten door de Raad van State. Die oordeelde dat het rijk de noodzaak van de nimby-procedure onvoldoende had aangetoond. Cramer hoopt dat met haar besluit het vertrouwen tussen de regio en de rijksoverheid wordt hersteld. Ook vertrouwt zij erop dat met de Navo afspraken kunnen worden gemaakt om de geluidsoverlast van de Awacs terug te dringen.

Deel dit artikel