Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Corps Rotterdam gestraft voor ontgroening

Home

Van onze verslaggever

De Erasmus universiteit Rotterdam (EUR) trekt een jaar de erkenning van het Rotterdamsch studentencorps (RSC) in. Deze straf is het gevolg van onoorbaarheden tijdens de afgelopen ontgroeningsperiode, waarin twee aspiranten zijn blootgesteld aan 'ontoelaatbaar' fysiek en verbaal geweld.

De ouders van de twee studenten dienden vorige maand bij het bestuur van de EUR een klacht in tegen het studentencorps. Ook trok cabaretier Youp van 't Hek, oom van een van de slachtoffers, in de NRC fel van leer tegen de behandeling van zijn neef. Een commissie onder leiding van prof. H. Bart onderzocht de ontgroeningsperiode en stelde vast dat er inderdaad ernstige misstanden hebben plaatsgevonden.

Zo zijn de twee studenten tijdens de kampweek mishandeld en is er sprake geweest van verbaal geweld 'dat iedere redelijke grens te buiten gaat.' Verder kreeg een van hen tijdens een 'huisontgroening' twaalf uur lang geen water. Ook werd zijn hoofd in een toilet geduwd, die vervolgens werd doorgetrokken. Voorts moesten aspiranten urenlang op hun buik over de vloer kruipen, met de handen om de enkels.

Het college van bestuur van de EUR heeft na lezing van het rapport besloten om nagenoeg alle banden met het RSC te verbreken. Dit houdt in dat het corps enkele tienduizenden guldens subsidie misloopt. Verder mag het corps geen gebruik meer maken van faciliteiten op de campus en wordt het een jaar lang uitgesloten van officiële bijeenkomsten. De beurzen van de huidige bestuursleden, die pas na de ontgroening aantraden, worden wel voortgezet. Dit nieuwe bestuur moet het komende jaar het eigen straatje schoonvegen en zich herbezinnen op de gang van zaken tijdens de ontgroening.

De strafmaatregelen komen trouwens niet uit de lucht vallen. Vorig jaar al dreigde de EUR de erkenning van het RSC in te trekken, nadat twee studenten laveloos voor een sociëteitsgebouw waren aangetroffen. De commissie-Bart stelt dat afspraken over basisregels in het verleden herhaaldelijk zijn geschonden en noemt dit bepaald verontrustend.

Rector-magnificus Van Bemmel van de EUR vindt de sanctie 'spijtig, maar noodzakelijk.' Hij is geschokt door de bevindingen van de commissie. Toch benadrukt Van Bemmel dat het RSC een volwassen vereniging is, met een eigen verantwoordelijkheid. ,,Het RSC is geen bezit van de universiteit. Het zou te ver voeren als wij zelf tijdens de introductie, bij wijze van controle, studentenhuizen zouden binnenvallen.'' De rector-magnificus vertrouwt erop dat de ontgroening volgend jaar ordelijk zal verlopen.

Deel dit artikel