Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Concept-verkiezingsprogram van CDA jaagt kiezers weg

Home

Leendert Bosch

Het CDA blijft in het Concept Verkiezingsprogram, dat eind deze maand moet worden vastgesteld, behoorlijk in gebreke op het punt van eigentijdse vragen op het biomedisch-ethische vlak.

Onvrijwillig kinderloze paren die hun toevlucht nemen tot ivf hebben weinig aan dit ontwerp. Het CDA wil door onderzoek het ontstaan van restembryo's voorkomen en tevens het succespercentage van ivf verhogen. Met de huidige stand van onze kennis zal het terugdringen van restembryo's de ivf-succeskans echter juist verlagen. Daar zitten toekomstige ouders niet op te wachten. Erger maakt het CDA het bij paren die een verhoogd risico hebben op een kind met een erfelijke aandoening, waarvoor reeds aanwijzingen bestaan. Prenatale diagnostiek doorbreekt de onzekerheid maar leidt bij een ongunstige uitslag veelal tot abortus. Dat verzwaart het lot van de ouders nog eens. Een nieuwe diagnostische methode die plaatsvindt voor implantatie van het embryo is nu beschikbaar. Deze pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) analyseert het DNA van een of twee embryonale cellen verkregen na ivf. Valt de analyse ongunstig uit, dan gaat men niet over tot implantatie. Abortus komt niet meer aan de orde. Voor ouders is PGD een zegen, voor het CDA een gruwel.

Het concept-verkiezingsprogram verbiedt het gebruik van menselijke embryo's voor therapie van ernstig zieke patiënten. Zo'n therapie is er nog niet, maar proeven met embryonale stamcellen bij dieren wekken hoop bij patiënten met ziekten als Parkinson, Alzheimer, leukemie, diabetes, hartziekten, auto-immuunziekten, botziekten en ernstige brandwonden.

Men zou verwachten dat het CDA zulk onderzoek ten behoeve van de zieke medemens krachtig ondersteunt. Niet dus. Het voorgestelde alternatief, stamcellen die in weefsel worden aangetroffen, missen de potentie van embryonale stamcellen. Hoe bizar ook, voor het CDA is een bevruchte eicel beschermwaardiger dan een Alzheimer-patiënt. Dit zal vele patiënten van het CDA-erf verdrijven. Artsen en onderzoekers trouwens ook. Zij hebben daar niets meer te zoeken.

De auteur is oud-hoogleraar biochemie aan de Universiteit Leiden en lid van het CDA.

Deel dit artikel