Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Commissariaat voor de media wipt Vrije Gedachte uit ether

Home

Van onze kerkredactie HILVERSUM - Met ingang van 1 september verdwijnt 'De Vrije gedachte', al ruim voor de tweede wereldoorlog een bekend geluid op de radio, uit de ether. Het Commissariaat voor de media heeft de Vrijdenkersvereniging haar ene uur televisie per jaar en haar 15 minuten radiozendtijd per 4 weken ontnomen.

Het lot van de vrijdenkers wordt gedeeld door de Zevendedagsadventisten en de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Beide kerkgenootschappen raken hun 15 minuten radiozendtijd in de 4 weken kwijt.

Nooit eerder werden deze drie zendgemachtigden op geestelijke grondslag aan een toetsing onderworpen. Dat dat nu wel is gebeurd is een gevolg van de wijziging van de mediawet per 1 jauari 1995. Voortaan wordt zendtijd niet meer voor één maar voor vijf jaar toegekend. Daarom besloot het commissariaat ook alle bestaande zendgemachtigden te toetsen - aan dezelfde criteria als nieuwe zendtijdaanvragers.

Bij de beoordeling van zendtijdaanvragen van kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag bekijkt het commissariaat allereerst of de aanvrager behoort tot een van de religieuze hoofdstromen in Nederland - rooms-katholicisme, protestantisme, jodendom, islam of hindoeïsme.

De grootte van de achterban van de aanvrager speelt eveneens een rol. Woordvoerster Joke Molendijk: “Voor substromingen met een belangrijke achterban is in principe ook ruimte. Maar wij denken dan wel aan een achterban van minimaal 90 000 mensen. Volgens onze gegevens komt de achterban van De Vrije Gedachte niet boven de 12 000 mensen uit”.

Scientology

Als gevolg van de toetsing zijn verder alle nieuwe aanvragen om zendtijd afgewezen. Het ging om aanvragen van de onder andere de Scientology Kerk Amsterdam, de Transcendente Meditatie-beweging, de Turks-Islamitische Culturele Federatie en de Islamitische Raad Nederland. Afwijzing van de laatste twee aanvragen - onder andere om versnippering van zendtijd per richting tegen te gaan - betekent dat de Nederlandse Moslim Raad de enige islamitische zendgemachtigde blijft. Zijn zendtijd blijft gehandhaafd op 26 uur televisie per jaar en 2 uur radio per week.

De kerken verenigd in Ikon en Zendtijd voor kerken krijgen gezamenlijk 130 uur tv-zendtijd per jaar en 6 uur en 30 minuten radio per week. Dat betekent een uitbreiding van bijna 21 uur tv-zendtijd op jaarbasis en een half uur radio per week. De extra zendtijd wordt verdeeld over RKK, Humanistisch Verbond, de Omroep Hindoe Media, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en de Stichting Educom.

Deel dit artikel