Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Cohen wordt strenger voor jonge asielzoekers

Home

redactie politiek

Ook asielzoekers vanaf 16 jaar kunnen in de toekomst worden teruggestuurd. Dat gebeurt als uit speciale ambtsberichten van het ministerie van buitenlandse zaken blijkt dat minderjarigen in het land zelfstandig kunnen leven.

,,De mate van zelfstandigheid is dus cultureel bepaald'', zei staatssecretaris Cohen van justitie in een toelichting. In sommige landen worden 16-jarigen al als meerderjarig beschouwd.

De PvdA-fractie reageerde gisteren terughoudend op dit voorstel van partijgenoot Cohen. Eerder werd al duidelijk dat asielwoordvoerders Albayrak en Middel er veel moeite mee hebben. Albayrak wil de 'beleidsnota' eerst nauwkeurig bestuderen en met zijn fractie bespreken. Coalitiegenoot D66 heeft ook twijfels over het terugsturen van 16-jarigen; de VVD en oppositiepartij CDA hebben er geen moeite mee.

Ook op andere punten heeft het kabinet besloten de regels voor zogenoemde ama's (alleenstaande minderjarige asielzoekers) aan te scherpen. Cohen hoopt zo misbruik van de asielprocedure te voorkomen.

Volgens Cohen is 20 tot 30 procent van de minderjarige vluchtelingen die naar Nederland komen, in werkelijkheid ouder. Bij twijfel worden zij vanaf 1 april direct bij aankomst gecontroleerd op leeftijd. Via botonderzoek kan worden ontdekt of iemand jonger is dan 16 of ouder dan 21. Wie niet meewerkt, verspeelt in principe zijn kansen. Om 50 onderzoeken per week mogelijk te maken, breidt Cohen de capaciteit van het Diagnostisch Centrum in Eindhoven uit.

Vergeleken met andere Europese landen komen relatief veel jonge asielzoekers naar ons land. Vorig jaar waren dat er ruim 5500; een verdubbeling ten opzichte van 1997. Hun integratie verloopt vaak 'niet zonder problemen', zei Cohen. ,,Wij moeten zorgen dat zij niet de probleemjongeren van de toekomst worden.''

Cohen wil de asielaanvragen van jongeren sneller afhandelen. Binnen zes maanden moet een ama weten waar hij aan toe is. Als vanaf het begin duidelijk is dat die na zijn 18de niet meer in Nederland kan blijven, moeten de opvang en scholing op terugkeer zijn gericht. Anders moet meteen worden begonnen met integratie.

Ama's die 18 worden en dan korter dan drie jaar in Nederland zijn geweest, moeten in principe terug. Dat gebeurt onder begeleiding van de marechaussee.

De Opbouw, de instelling die de voogdij heeft over 12000 minderjarige asielzoekers, weigert echter mee te werken aan gedwongen uitzetting van minderjarigen. Ook zet de instelling vraagtekens bij de beoordeling van opvang naar maatstaven uit het land van herkomst. Of dit in het belang van het kind is, betwijfelt De Opbouw eveneens.

Deel dit artikel