Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

CIJFERS | Steeds minder coffeeshops

Home

redactie politiek

Het aantal coffeeshops in Nederland is sinds 1997 met 36 procent gedaald. Vorig jaar waren er 754 coffeeshops in 105 gemeenten in Nederland, waarvan alleen al 258in Amsterdam. In 1999 waren er nog 840 coffeeshops. Inwoners van Almere en Haarlemmermeer hebben er de minste per ingezetene. Op elke 171 528 inwoners in Almere is er één coffeeshop, terwijl Amsterdam er per 2866 inwoners een heeft.

Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit in Tilburg dat in opdracht van het ministerie van justitie is uitgevoerd.

Minister Donner van Justitie vindt de daling 'gewenst' omdat gemeenten hierdoor beter in staat zijn om het coffeeshopbeleid te beheersen en voor handhaving te zorgen. Gemeenten zijn verplicht een coffeeshopbeleid te voeren, maar zeven procent van de gemeenten heeft nog geen beleid ontwikkeld. De meeste gemeenten (65 procent) voeren bewust beleid om geen coffeeshop toe te staan. Zeventien procent van de gemeenten heeft in de plaatselijke verordening een maximum-aantal coffeeshops vastgesteld.

De reden dat het aantal coffeeshops daalt is dat steeds meer ge-meenten proberen ervan af te komen door een 'uitsterfbeleid' of 'nulbeleid' te voeren. Ook worden coffeeshops gesloten omdat er groot verzet van omwonenden is, of omdat vergunningen zijn overtreden.

Als topprioriteit voor controle bij coffeeshops stellen gemeenten te willen voorkomen dat er jongeren onder de 18 jaar binnenkomen. Dat beleid resulteert er overigens in dat het voor jongeren tussen 15 en 18 jaar steeds moeilijker wordt om veilig aan softdrugs te komen. Volgens minister Donner past dit in het cannabisbeleid om het gebruik on-der jongeren te ontmoedigen en niet-officieel gedoogde coffeeshops aan te pakken.

Op de tweede plaats staat bij gemeenten het terugdringen van de overlast voor omwonenden en op de derde plaats wordt gecontroleerd of de coffeeshop geen harddrugs verkoopt. Volgens minister Donner blijkt overigens dat coffeeshops zich redelijk goed houden aan het verbod om geen harddrugs te verkopen. Er vinden nauwelijks meer overtredingen plaats.

Deel dit artikel