Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

CIJFERS | Nederland wordt leger

Home

redactie binnenland

Dit jaar zijn er in Nederland voor het eerst minder immigranten dan emigranten. Sinds de jaren vijftig heeft Nederland niet meer te maken gehad met zo'n grote leegloop. In het eerste halfjaar van 2004 lag het aantal emigranten 13 000 hoger dan het aantal mensen dat naar Nederland kwam, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de eerste zes maanden van dit jaar lieten 40 000 immigranten zich registreren, ruim 8000 minder dan in dezelfde periode in 2003. Door de uitbreiding van de Europese Unie is het aantal Polen dat naar Nederland kwam echter wel gestegen. In mei en juni immigreerden 600 mensen uit Polen, terwijl dat er daarvoor maandelijks tussen de 100 en 200 waren.

Nederland kende in het eerste halfjaar van 2004 53 000 emigranten, bijna 13 procent meer dan vorig jaar in die periode. Meer dan de helft van de emigranten is in het buitenland geboren en vertrekt na een verblijf van een aantal jaren uit Nederland.

Volgens het CBS is vooral het aantal Turkse emigranten opvallend sterk toegenomen. Harm van Zuthem van het Inspraakor-gaan Turken (IOT), een koepel van Turkse organisaties, vermoedt dat dit door de economische recessie en de onvrede met het Nederlandse weer komt. Ook het mogelijke verdwijnen van de remigratiewet - die personen financieel steunt bij terugkeer naar hun vaderland - kan volgens Van Zuthem een rol spelen. ,,Ze denken misschien: het is nu of nooit.”

Alice Odé, medewerkster van het Nederlands Migratie Instituut, gelooft niet dat deze redenen alleen voor de Turkse gemeenschap gelden. Zij denkt eerder dat het verbeterde sociale, economische en politieke klimaat in Turkije de hoofdoorzaak is van het grote aantal Turkse emigranten.

Volgens het CBS telt Nederland momenteel bijna 16,3 miljoen inwoners. In 2000 kwamen de meeste nieuwelingen Nederland binnen: 123 000. In de eerste zes maanden van dit jaar steeg de bevolking met slechts 12 000 mensen. De oorzaak hiervan ligt - naast het grote vertrekoverschot - bij een daling van het aantal geboorten. In de eerste helft van 2004 zijn er 3600 minder kinderen geboren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het CBS verwacht dat het totaal aantal geboorten dit jaar uitkomt op 196 000. In 2003 werden in totaal 200 000 kinderen geboren.

Die daling heeft volgens het CBS in de eerste plaats te maken met een afname van het aantal vrouwen van rond de dertig. Dat is de leeftijd waarop de meeste vrouwen een kind krijgen. Verder leidt een dalend vertrouwen in de economie vaak anderhalf tot twee jaar later tot een afname van het aantal geboorten.

Deel dit artikel