Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Christine Groenewegen plots weg bij Nibud

Home

INEKE NOORDHOFF

AMSTERDAM - Christine Groenewegen, die jarenlang het gezicht en de stem was van het Nibud, instituut voor budgetvoorlichting, is daar onverwacht vertrokken.

De organisatie gaat samen met het Nederlands Instituut voor zorg en welzijn (NIZW) en het Voorlichtingscentrum sociale verzekeringen (VSV), en zal zich voortaan meer richten op tussenpersonen en bemiddelaars.

Groenewegen was frequent op radio en televisie en had eigen columns in publiekstijdschriften over geldzaken. Ze werd regelmatig gehouden voor directeur van het Nibud, maar officieel was ze voorlichter. Veel overheidsmaatregelen voorzag ze van kritiek vanuit de optiek van de consument, en dan ook nog vaak de wat minder welstandige. Het Nibud produceert boekjes, brochures en computerschijven die mensen helpen bij het beheren van het huishoudboekje.

Professioneel

Het Nibud kiest er nu echter voor zijn focus te verleggen van (armere) particulieren naar professionele bemiddelaars. Een woordvoerder van de Consumentenbond erkent dat er “wel eens” is gesproken met het Nibud over samenwerking. Maar uiteindelijk koos het Nibud voor de andere richting. Begin oktober maakt de organisatie bekend dat ze gaat samenwerken met het NIZW en VSV, zo bevestigt de nieuwe woordvoerster Brenda van Dam.

VSV maakt folders, films en brochures over sociale zekerheid voor onder meer werkgevers. Het NIZW doet onder meer datzelfde maar dan gericht op de hulpverleners in de zorg en welzijnssector.

Subsidiestop

Het Nibud kreeg het moeilijk nadat het ministerie van economische zaken besloot te stoppen met de financiering van het tekort. De overheid paste de helft van het exploitatietekort bij. Dat ging om 1,6 miljoen gulden op een begroting van 2 miljoen.

De andere helft werd betaald door de banken en verzekeraars. Ook die gaan binnenkort overigens heroverwegen of ze aan het 'nieuwe' Nibud willen blijven meebetalen. Economische zaken wil vanaf 1997 alleen nog maar betalen voor projecten die het interessant vindt.

Daarop barstte een discussie los over de koers: moet de informatie vanuit het Nibud zich vooral richten op consumenten of moet het accent komen te liggen op de professionele bemiddelaars, zoals verzekeringstussenpersonen, schuldsaneerders en maatschappelijk werk.

De keus viel op het laatste, al meldt de nieuwe woordvoerster dat de organisatie er altijd al was voor onder meer tussenpersonen en de hele Nederlandse bevolking, dus niet alleen de minder rijken. “Maar dat wisten veel mensen niet”. Van Dam wijt dat aan de 'eigen' manier van optreden van Christine Groenewegen. “Zij trad altijd vrij nadrukkelijk op naar buiten.” Groenewegen was gisteren niet voor commentaar bereikbaar.

De drie organisaties worden steeds meer gedwongen kostendekkend te werken. Door in één pand te gaan zitten, in Utrecht bij het NIZW, kunnen ze goedkoper werken. Ook kan er kostenvoordeel ontstaan door samen te werken bij het ontwikkelen van software.

“We krijgen steeds meer overlap”, constateert directeur Jonker van VSV. Hij ziet mogelijkheden om bijvoorbeeld samen een computerschijf op de markt te brengen, of samen 'op Internet' te gaan.

De samenwerking is vooralsnog geen fusie. De drie blijven zelfstandig. Het Nibud, dat al een jaar een interim-directeur heeft, zoekt dan ook een nieuwe directeur.

Geen fusie

Bij het Nibud werken 20 mensen, bij VSV 14, terwijl het NIZW met bijna 300 werknemers veel groter is. De meeste mensen bij het NIZW werken echter aan kwaliteitsbewaking in zorg en welzijn. De samenwerking geldt met name het veel kleinere NIZW informatiecentrum.

Deel dit artikel