Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Chemieconcerns 'moeten echt veel veiliger'

Home

Wilma van Meteren

Tankopslagbedrijf Odfjell in de Botlek heeft donderdag nog een deel van het bedrijf stilgelegd. © foto arie kievit

Het is allemaal niet zo erg als bij tankopslagbedrijf Odfjell, toch kan én moet de veiligheid ook bij andere risicovolle bedrijven in de Rotterdamse haven beter. "Ik ben blij dat er geen overtredingen van de zwaarste categorie zijn aangetroffen, maar er moet een tandje bij", concludeert milieugedeputeerde Rik Janssen van Zuid-Holland na grondige steekproeven in de chemie.

In een onderzoek van de milieudienst DCMR, dat de provincie gisteren openbaar maakte, zakt een aantal van twaalf speciaal geïnspecteerde bedrijven (met gevaarlijke stoffen en tanks ouder dan vijftien jaar) met één been door het ijs. Ze bleken de veiligheidsregels te overtreden. Van een direct risico voor omwonenden en personeel was geen sprake, maar ze scoorden op punten van koel- en blusvoorzieningen en eigen tank- inspecties onvoldoende.

Het zorgenkind van de Rotterdamse haven, Odfjell, was de aanleiding voor het onderzoek. Dat moest in beeld brengen hoe andere soortgelijke bedrijven in het Rijnmondgebied zich gedragen. Het opslagbedrijf in de Botlek lapte jarenlang veiligheidsvoorschriften aan zijn laars en schoot ernstig tekort in onderhoud. Dieptepunt was dat het in 2011 geen (verplichte) melding maakte van de ontsnapping van 200 ton explosief butaangas.

Onderzoeksinstituut TNO toetste tegelijkertijd in opdracht van de provincie Zuid-Holland en DCMR veertien uiteenlopende bedrijven - overtreders én met een schoon ver- leden - op veiligheidscultuur. Twee op- en overslagbedrijven voor gevaarlijke stoffen kwamen uit op een onvoldoende, VAT Logistics en Cro Portsk. Bij hen voerde de DCMR vervolgens een onaangekondigde controle uit, het toezicht wordt aangescherpt.

Beide directies erkennen overigens dat de veiligheidscultuur naar een hoger niveau moet en hebben volgens DCMR aanzetten gegeven tot verbetering. Maar ook in de voldoende scorende bedrijven is er 'ruimte voor betekenisvolle verbetering', stelt TNO.

Gedeputeerde Janssen vindt dat de bedrijven en hun brancheorganisaties nu zelf aan zet zijn. "Ze zijn als eerste verantwoordelijk voor veiligheid." Opvallend noemt hij het aantal kleinere overtredingen - 31 noteerde de milieudienst er - en de uitkomst van de scan op veiligheidscultuur. "Dat moet toch beter kunnen. Na Odfjell zie je dat bedrijven in beweging zijn gekomen, maar we zijn er nog lang niet."

De overige 38 risicovolle tankopslagbedrijven in het Rijnmondgebied worden nog onder de loep genomen bij een landelijke inspectieronde. Over de vraag hoe het zover heeft kunnen komen bij Odfjell buigt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) zich momenteel.

RTV Rijnmond meldde gisteren dat inmiddels ook Odfjell Maritiem is stilgelegd nadat de inspectie dezelfde tekortkomingen had geconstateerd als bij de tankterminal. Die werd eind juli gesloten.

Deel dit artikel