Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

CDA wil van vitale ouderen bijdrage vrijwilligerswerk

Home

Jelle Brandsma

Vrijwilligers sorteren paprika's bij de voedselbank in Maassluis. Het CDA wil dat van vitale ouderen en werklozen mag worden gevraagd een aantal uren per week vrijwilligerswerk te doen. © ANP

Vitale ouderen en werklozen mag worden gevraagd een aantal uren per week vrijwilligerswerk te doen. "Het begrip werkloosheid zou wellicht afgeschaft kunnen worden: bij een uitkering hoort altijd sociale dienstverlening", staat in een rapport over 'waarden' dat vandaag verschijnt en dat is geschreven door een CDA-werkgroep.

'Iedereen zal de handen uit de mouwen moeten steken', staat in het rapport. 'Behalve betaald werk wordt inmiddels van niemand meer iets gevraagd. Terwijl wie alleen al naar de zorg kijkt, beseft dat binnen enkele jaren, naast de betaalbaarheid het gebrek aan arbeidskrachten het grootste probleem wordt.'

Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid is volgens de werkgroep essentieel. Volgens de christen-democraten zijn er nog steeds veel vrijwilligers, maar is ook een deel gestopt of nooit begonnen. 'Sociale dienstverlening zou een vast bestanddeel van ieders leven kunnen worden.'

In de bijstand wordt het per 1 januari verplicht om een tegenprestatie te leveren. Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe zij dit vormgeven. Het CDA overweegt deze inzet ook te vragen van mensen met een WW-uitkering en gepensioneerden, maar een verplichting gaat te ver.

Leonard Geluk, voorzitter van de werkgroep: "Je kunt bij iedere vorm van prestatie van de overheid het gesprek voeren over de tegenprestatie van mensen zelf. Dat is wat anders dan gij moet en zult..."

Lees verder na de advertentie

Het rapport is opgesteld op verzoek van het partijbestuur. Een werkgroep heeft nagedacht over de vraag wat de gedeelde visie is op 'het goede samenleven'. Het rapport is bedoeld om het debat in de partij te stimuleren. De uitkomsten  daarvan kunnen onderdeel worden van toekomstige verkiezingsprogramma's.

Jan Peter Balkenende sprak als premier over 'fatsoen moet je doen'. In het CDA was behoefte aan verbreding van de visie op normen en waarden, zegt Leonard Geluk:  "Wij kijken naar waarden als fundament onder de visie op de inrichting van de samenleving."

Het gaat niet meer alleen over omgangsvormen op straat, zoals bij Balkenende, maar ook over de invloed van burgers op maatschappelijke organisaties, de inrichting van de zorg, integratie en over de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden.

'Steeds meer Nederlanders vinden dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun omgeving', stelt het rapport. Dat betekent dat de overheid terugtreedt, zegt Geluk: "De samenleving is van de mensen zelf. De kracht zit in wat mensen voor elkaar betekenen, in relaties en in gezinnen. Dat leidt tot een overheid die ruimte biedt in plaats van problemen voor ze oplost."

De samenleving is van de mensen zelf. De kracht zit in wat mensen voor elkaar betekenen, in relaties en in gezinnen. Dat leidt tot een overheid die ruimte biedt in plaats van problemen voor ze oplost.

Leonard Geluk, voorzitter CDA-werkgroep

Deel dit artikel

De samenleving is van de mensen zelf. De kracht zit in wat mensen voor elkaar betekenen, in relaties en in gezinnen. Dat leidt tot een overheid die ruimte biedt in plaats van problemen voor ze oplost.

Leonard Geluk, voorzitter CDA-werkgroep