Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

CDA-verkiezingsprogramma: 35 procent belasting voor 'iedereen'

Home

Redactie

CDA-lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma © anp

Het CDA heeft vandaag haar concept-verkiezingsprogramma 'Iedereen' gepresenteerd. Met daarin onder meer een vlaktaks (een zelfde belastingtarief voor iedereen) en loonmatiging voor iedereen. We moeten sterker uit de crisis komen en het begrotingstekort moet in 2017 zijn weggewerkt, vindt de partij.

In het concept zit nog geen financiële paragraaf met daarin uitgesplitst hoeveel geld wordt bezuinigd of geïnvesteerd. De leden van het CDA stellen het definitieve programma vast tijdens een partijcongres op 29 en 30 juni.

Het CDA profileert zich, als vanouds, als brede volkspartij met het gezin als uitgangspunt. Op het titelblad staat een foto van twee jonge ouders met een kind dat voor hen uitfietst.

De partij omschrijft de betekenis van 'iedereen' alsvolgt: 'Het gaat om iedereen. Jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, stedeling en plattelander, ondernemer en werknemer, nieuwkomer en achterblijver. Het gaat misschien wel het meest om onze kinderen. Als wij nu niet doen wat nodig is, zitten zij straks met onze problemen: schulden, verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid.'

Het thema van de verkiezingen volgens het CDA is 'sterker uit de crisis komen'. De partij wil de crisis aanpakken met Europese coördinatie en dit verder vastleggen in Europese verdragen. In het programma krijgt Europa een prominente plaats. Hoofdstuk 2 heet: 'Via Europa in de wereld'. En onder 2.19 staat het volgende voornemen: 'Om de afstand van Europa tot de Nederlandse burger te verkleinen, wordt het Nederlands parlement proactiever met betrekking tot Europese zaken.'

Vlaktaks
Het motto 'iedereen' komt misschien wel het duidelijkst naar voren in het punt van de vlaktaks: één belastingtarief van 35 procent voor iedereen. Daar bovenop komt dan wel een extra 'solidariteitsheffing' voor hoge inkomens.

Ook voor de hypotheekrenteaftrek geldt in dat geval een vast percentage. Volgens het CDA maakt zo'n 'sociale vlaktaks' het belastingstelsel aanzienlijk eenvoudiger en voorkomt het overmatig lenen. Mensen zouden een bonus moeten krijgen wanneer ze hun hypotheek versneld aflossen. En het CDA wil dat starters fiscaal gestimuleerd worden om te sparen voor de aankoop van een eigen huis.

De partij wil dat het huidige begrotingstekort in 2017 is weggewerkt. Hervormingen zijn er volgens het CDA nodig op de arbeidsmarkt om jong en oud mee te laten doen.

Naast het economische herstel bepleit het CDA ook een morele agenda, onder meer om zelfverrijking in de financiële sector tegen te gaan. Bonussen bij banken mogen maximaal 3 maandsalarissen bedragen. Daarnaast wil het CDA fatsoen en respect terugbrengen in de samenleving door een hardere aanpak van hufterigheid, vervuiling en verkeerswangedrag.

Gezinspartij
Als gezinspartij wil het CDA de kinderbijslag in stand houden en moeten gezinnen met jonge kinderen financieel extra ondersteund worden.

De al eerder gestrande kilometerheffing komt ook weer terug. De belastingen op autobezit gaan naar beneden, maar op korte termijn wil het CDA een heffing per gereden kilometer. De afschaffing van het reiskostenforfait - afgesproken in het begrotingsakkoord - wordt in de heffing verrekend, om dubbeling te voorkomen.

'Met dit verhaal ga ik graag naar de kiezer', zei fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma bij de presentatie van de plannen. 'Het CDA zal er staan voor iedereen.'

Verder in het programma:
- invoering bouwsparen: aantrekkelijk maken voor starters om te sparen voor een eigen huis
- bonus voor wie versneld zijn hypotheekschuld aflost
- werkgevers zijn verplicht een half jaar de kosten van WW te vergoeden
- arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen, ook voor zzp'er
- terugdringen aantal coffeeshops, die uiteindelijk allemaal moeten verdwijnen
- behoud basisbeurs voor studenten in de bachelorfase
- extra investeren in duurzame energie en energiezuinige woningen
- grote scholen kunnen fusies ongedaan maken
- geen verkoop alcohol aan jongeren onder 18 jaar
- invoering bankierseed
- meer kredietverlening aan bedrijven
- bonussen bij banken maximaal drie maandsalarissen
- ouders betalen voor de schade die kinderen aanrichten

Deel dit artikel