Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Burgemeester Obdam na anderhalf jaar weg

Home

Van een onzer verslaggevers OBDAM - “De mentaliteit van dit dorp spreekt me aan en ik voel me hier thuis. Ik denk dat Obdam en ik goed bij elkaar passen”, sprak Marjolein Koopman-Krijt (53) tijdens haar installatie als burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Obdam. Anderhalf jaar later staat haar nog niet eens bewoonde woning in de Obdammer nieuwbouwwijk Meerweijde alweer te koop. De eerste burger heeft haar ontslag ingediend.

Vanavond vergadert de gemeenteraad van Obdam over een financiële regeling. Omdat ze zelf haar ontslag heeft aangeboden, krijgt ze geen wachtgeld. De raad vindt het redelijk dat Koopman tot 1 januari 1999 haar salaris krijgt doorbetaald, weliswaar zonder ambtstoelage. Als ze haar huis in Obdam met verlies moet verkopen, springt de raad financieel bij.

Sinds 5 december zit Koopman thuis in Bergen, nadat de fractievoorzitters van de vier raadsfracties in Obdam (CDA, VVD, PvdA en Gemeentepartij Obdam) en de beide wethouders hadden aangekondigd met de commissaris der koningin, J. van Kemenade, te gaan praten over het disfunctioneren van de PvdA-burgemeester. Tijdens de begrotingsbehandeling in november toonde met name haar eigen partij, de PvdA, zich gegriefd door het optreden van Koopman.

De Obdammer politiek verwijt haar in het bijzonder dat ze de gemeenteraad niet serieus neemt, dat ze onvoldoende kennis heeft met betrekking tot haar portefeuille financiën, dat ze weinig affiniteit heeft met andere beleidsterreinen en dat ze haar werk als lid van de provinciale staten in Noord-Holland belangrijker vindt dan haar rol als burgemeester van Obdam. Ze laat haar gezicht te weinig zien, was het algemene oordeel.

'Onverenigbaarheid van karakters en het verschil van inzicht tussen betrokkenen over de vervulling van het ambt van burgemeester' luidt de officiële reden voor het ontslag van Koopman.

Obdam (ruim 6000 inwoners) was haar eerste burgemeesterspost. Ze werkte jaren als stedenbouwkundige in Alphen aan den Rijn na een universitaire studie stedenbouw en technische bestuurskunde in Delft. Ze werd tot eerste burger van Obdam benoemd uit een lijst met 65 sollicitanten, ook al stond ze op het voorkeurslijstje van de vertrouwenscommissie niet op de eerste plaats. Maar Obdam was blij met weer een vrouwelijke burgemeester, net als haar twee voorgangsters.

Belangrijkste eis van politiek Obdam was dat de nieuwe burgemeester tenminste één ambtsperiode van zes jaar zou volmaken. Obdam dreigde een doorgangshuis worden voor carrièrebeluste bestuurders. Met het voortijdige vertrek van Koopman kunnen de Westfriezen op zoek naar een nieuwe eerste burger. De gemeente krijgt een waarnemer tot er een opvolger is gevonden.

Deel dit artikel