Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Buiten ravotten en kliederen. Waar kan het?

Home

Landschapsarchitecte Sigrun Lobst heeft inmiddels op zeven plaatsen in Nederland speelnatuur ontworpen.

Ze begon in 2001 bescheiden, met de 350 vierkante meter grote kindernatuurtuin TuinPunt 50 in Rotterdam (2001). Kort daarop, in 2002, realiseerde ze natuurspeeltuin De Speeldernis, ook in Rotterdam, en in 2003 Speeltuin Plan West in de Amsterdamse Baarsjes. Na Speelnatuur Steinse Groen in Gouda in 2004 en natuurbouwspeelplaats Ruige Plaat in Hoogvliet in 2007 begon het grote werk. In opdracht van Staatsbosbeheer en gemeente Houten/Bunnik ontwierp ze in 2010 het 7 hectare grote speelbos Nieuw Wulven in Houten en in 2012 zette ze de voorlopige kroon op haar werk op het eiland Tiengemeten in het Haringvliet. Op dit 4,5 hectare grote terrein, dat zij inrichtte en tevens beheert in opdracht van Natuurmonumenten, is geen enkel speeltoestel te bekennen. Maar spelmogelijkheden zijn er te over, met zand, water, boomstammetjes, takken, tunnels, bruggetjes enzovoorts. Bovendien heeft het met wilde planten ingezaaide terrein een hoge natuurwaarde. Meer informatie over het werk van Sigrun Lobst is te vinden op www.aardrijk-sigrunlobst.nl.

Lobst is zeker niet de enige in Nederland die zich bezighoudt met de aanleg van speelnatuur. Speelbossen en natuurspeeltuinen komen als paddenstoelen uit de grond. Nieuwste loot aan de stam van de speelnatuur zijn de speelpolders. Op verschillende locaties in de Krimpenerwaard worden die aangelegd door Groenvoorziening Zuid-Holland. De eerste, 'Polderrijk' bij Krimpen aan de Lek is vorig jaar oktober geopend en de tweede, Speelpolder Bergambacht, afgelopen zaterdag. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen er naar hartelust vrij spelen en slootje springen. Van boomstammetjes, rietstengels, wilgentenen en bladeren bruggen, dammen en hutten bouwen. Beestjes bestuderen en vissen in de sloot. En in de herfst smullen van de appel-, peren- en notenbomen die er zijn geplant. www.speelpolders.nl.

Staatsbosbeheer beheert momenteel 25 speelbossen en dat worden er nog meer. Een speelbos is een bos waar je van het pad af gaat. Waar je hutten bouwt van de takken, waar je van de heuvels glijdt, met hinkstapsprongbomen en waterkliederplekken. Je vindt ze in alle hoeken van het land: van Boeverijen bij Breda en het Banjerbossie bij Diemen, tot Sparjebird bij Drachten en het uitdagende Belevenissenbos bij Lelystad. Sommige bossen hebben een extra attractie, zoals een kasteel met een gracht en een touwbrug, een pontje, kabelbaan, hangbrug of klimwand. Alle speelbossen zijn te vinden op www.staatsbosbeheer.nl/speelbossen.

De oudste, in 1939 geopende, natuurspeeltuin van Nederland is het 22 hectare grote Speelpark Klein Zwitserland in Tegelen. Van het speelpark wordt ongeveer een derde deel in beslag genomen door speeltoestellen. De rest is bosgebied. In 2000 is een extra natuurspeelbos geopend. www.skz.nl.

Ook op de website van Springzaad is veel informatie te vinden over speelnatuur in Nederland. Onder andere een lijst van geslaagde voorbeelden in het land op het gebied van groene kinderopvang/buitenschoolse opvang, natuurbelevingspaden, natuurspeelplaatsen, groene speeltuinen en speelbossen. Springzaad is een open netwerk van mensen uit onderwijs, natuur- en milieu-educatie, pedagogen, hoveniers en anderen die zich inzetten voor het scheppen van ruimte voor jeugd en natuur en ijveren voor de aanleg van speelbossen en natuurspeelplaatsen. www.springzaad.nl.

Natuurorganisaties proberen op meer manieren kinderen in contact te brengen met de natuur.

Zo roept Natuurmonumenten met het nieuwe kinderprogramma OERRR kinderen met allerlei leuke opdrachten op om lekker naar buiten te gaan, de straat op, het bos of de tuin in. http://oer.natuurmonumenten.nl.

Staatsbosbeheer legt niet alleen speelbossen aan, het doet ook mee aan verschillende natuurprogramma's, zoals spelactiviteitenprogramma Natuursprong, samen met onder andere Jantje Beton, en onderwijsprogramma Natuurwijs, in samenwerking met de IVN. www.natuursprong.nl, www.natuurwijs.nl.

Het Wereldnatuurfonds heeft drie kinderen- en jongerenclubs, de WNF-Bamboeclub (3-6 jaar), WNF-Rangerclub (6-12 jaar) en WNF-LifeGuard (12-18 jaar). www.rangerclub.nl, www.bamboeclub.nl, www.lifeguard.wnf.nl.

Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp organiseert in mei en juni een vierdaagse cursus over speelnatuur. Deze cursus 'Natuurlijke speelplekken 2013' is bedoeld voor iedereen die professioneel te maken heeft met spelende kinderen en natuur.

Deel dit artikel