Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

BOMERS EN ROZE

Home

Bisschop Bomers heeft geprobeerd de viering van Roze Zaterdag in de St. Bavo-kathedraal in Haarlem te voorkomen, zonder succes. In een vrijdag bekend geworden brief, gedateerd 18 juni, schrijft Bomers dat de kathedrale kerk niet voor een viering van deze homo-dag ter beschikking mag worden gesteld.

Volgens de bisschop is het “evident dat de intentie en uitstraling van deze viering in de bisschopskerk niet los gezien kunnen worden van de maatschappelijk-politieke doelstellingen van Roze Zaterdag, die niet stroken met de katholieke moraal”. Bomers wijst op het verbod van de congregatie voor de geloofsleer om katholieke kerken voor dergelijke doelen te gebruiken.

Volgens plebaan H. van Ogtrop van de kathedrale kerk gaat de dienst ''in ieder geval door''. In een gesprek heeft het kerkbestuur de bisschop ervan overtuigd dat alle voorbereidingen al zijn getroffen, zodat de dienst niet kan worden afgezegd.

In zijn brief erkent Bomers overigens ”het recht van iedere mens - ook de homoseksuele medemens - om in een kerk tot God te bidden”. “Ook spreek ik geen veroordeling uit over welke mens dan ook”, vervolgt hij, “God alleen kent het hart en wij dragen allemaal onze zwakheden met ons mee.”

Deel dit artikel