Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Bisschoppelijke censor: Huub Oosterhuis is een ketter

Home

Marc van Dijk redactie religie & filosofie

amsterdam – „Huub Oosterhuis is een ketter, iemand die zijn eigen geloof maakt.” Dat zegt bisschoppelijk censor Cor Mennen vandaag in Trouw.

Priester Cor Mennen controleert sinds kort namens bisschop Hurkmans (Den Bosch) de wekelijkse misboekjes van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk op ’dogmatische zuiverheid’.

De Werkgroep bracht onlangs naar buiten dat Mennen ongeveer een derde van de aangeboden liederen afkeurt, met name de liederen van moderne kerklieddichters als Huub Oosterhuis.

Mennen, tevens gedelegeerde voor de liturgie namens het bisdom Den Bosch, neemt met zijn woorden feller dan ooit stelling tegen de invloedrijke liturgievernieuwer Oosterhuis. Iemand een ’ketter’ noemen is binnen de katholieke kerk een zeer zwaar en hoogst ongebruikelijk verwijt.

Martin Hoondert, medewerker van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk: „Ik hoopte en dacht dat de polarisatie binnen de Nederlandse katholieke kerk voorbij was. Maar uit dit soort uitspraken blijkt dat tegenwoordig juist vanuit de clerus en de kerkleiding de tegenstellingen weer worden aangewakkerd. En ook nog eens op een uiterst onsmakelijke manier.”

Ook Joost Jansen, voorzitter van de Werkgroep, maakt zich ernstige zorgen over het ’grove taalgebruik’ van de censor. „Het minste dat we zouden mogen verwachten, is dat we respectvol met elkaar in gesprek blijven. Dat Mennen met modder begint te gooien, beschouw ik als een teken van zwakte.”

Mennen stelt ook na het doen van deze uitspraak dat hij geen persoonlijke vete tegen Huub Oosterhuis voert. „Het gaat mij, als ik liederen moet beoordelen, niet om de persoon die ze geschreven heeft. Dat wil overigens niet zeggen dat ik veel devotie heb voor Oosterhuis. Ik zou er niet rouwig om zijn als zijn complete oeuvre alsnog in de ban werd gedaan vanwege zijn opvattingen. Maar zolang dat nog niet gebeurd is, blijf ik elk lied afzonderlijk bekijken”, stelt Mennen.

Deel dit artikel