Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Bisschop Williamson aangeklaagd in Argentinië

Home

Van onze redactie religie & filosofie

In Argentinië is aangifte gedaan tegen de Holocaust-

De hoofdredacteur van de Argentijnse editie van het Amerikaanse weekblad Newsweek heeft bij de federale rechter een klacht ingediend tegen bisschop Richard Williamson wegens ontkenning van de Holocaust.

Voorts eist het Nationaal instituut tegen discriminatie (Inadi) in Argentinië van Williamson dat hij zijn uitlatingen terugneemt of bevestigt. Tot nu toe heeft de bisschop dat geweigerd, hij wil zich eerst buigen over historisch bewijsmateriaal van de Holocaust.

Handhaaft Williamson zijn opvattingen, dan dient het Inadi een klacht in. Die zou kunnen uitlopen op een veroordeling tot een gevangenisstraf van drie jaar.

Joodse leiders, die vandaag in het Vaticaan met de paus spreken, zeiden gisteren dat de kerkleider het antisemitisme binnen de rk kerk moet veroordelen, als hij een einde wil maken aan het conflict tussen Joden en katholieken door de affaire-Williamson. „Ik denk dat hij (de paus) de opvattingen van de priesterbroederschap Pius X aan de kaak moet stellen”, zei Malcolm Hoenlein, vicevoorzitter van een Amerikaanse Joodse organisatie.

Hij zal de paus duidelijk maken dat van een verzoening tussen de rk kerk en Pius X geen sprake kan zijn, als de priesterbroederschap zich niet afkeert van de ideeën van bisschop Richard Williamson, en antisemitische opvattingen in eigen kring blijft toelaten.

Ook in Nederland gaat de discussie over Williamson verder. Het Centraal Joods Overleg (CJO), platform van joodse kerkgenootschappen en organisaties, wil met de Nederlandse bisschoppen in gesprek treden. Tijdens die ontmoeting zullen zij uitleg en helderheid moeten geven over de betrouwbaarheid van de rk kerk in de dialoog met de Joden.

Volgens het CJO is de opheffing van de excommunicatie van bisschop Richard Williamson, die de gaskamers in de nazikampen loochent, een ernstige belemmering voor de dialoog.

Na een vergadering van de bisschoppen, afgelopen dinsdag, benadrukte bisschop Ad van Luyn van Rotterdam dat er geen sprake is van antisemitisme binnen de rk kerk. Van Luyn zegde toe dat er spoedig een ontmoeting komt met de Joodse gemeenschap.

„Het doet de bisschoppen veel pijn te zien dat door de uitspraken van Williamson de Joodse gemeenschap, ook in Nederland, tot in het diepst van haar ziel gekwetst is”, aldus Van Luyn.

Verder wees Van Luyn nog eens op het misverstand dat Richard Williamson gerehabiliteerd zou zijn. „Intrekking van excommunicatie is geen rehabilitatie, maar een eerste stap om het gesprek met de priesterbroederschap mogelijk te maken.”

Hij riep gelovigen op, de kerk trouw te blijven. Volgens Van Luyn zou er geen sprake van zijn dat paus Benedictus XVI zijn standpunt over antisemitisme binnen de kerk heeft herzien door het opheffen van de excommunicatie van bisschop Williamson.

Deel dit artikel