Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Bijna kwart verstandelijk gehandicapte vrouwen misbruikt

Home

Redactie

© THINKSTOCK
Update

Bijna één op de vier verstandelijk gehandicapte vrouwen is verkracht en meer dan 70 procent van hen heeft te maken gehad met seksueel misbruik. Die uitkomst staat in het rapport Beperkt Weerbaar, opgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens de onderzoekers is het seksueel geweld ernstiger dan bij mensen zonder verstandelijke handicap. De daders zijn meestal mannelijke bekenden van de slachtoffers. Het kan bijvoorbeeld gaan om (ex-)partners, familieleden of een kennis. Het geweld bleek zich vooral voor te doen tijdens de jeugd van de slachtoffers. Seksueel geweld door hulpverleners komt ook voor, maar in mindere mate, stellen de wetenschappers.

In het rapport zijn ongeveer 1800 mensen bevraagd; niet alleen ouders en hulpverleners, maar ook verstandelijk gehandicapten zelf. Volgens de onderzoekers is dat voor het eerst. De conclusies komen overeen met vergelijkbare studies uit het buitenland.

Mannen versus vrouwen
Van de vrouwen met een verstandelijke beperking heeft 61 procent een vorm van seksueel geweld meegemaakt die varieert van kwetsend aangeraakt worden tot verkrachting. Bij verstandelijk gehandicapte mannen ligt dat percentage op 23.

Ter vergelijking: bij vrouwen onder de algemene bevolking liggen die percentages op 34 procent en bij mannen op 6. Van de groep vrouwen met een hoorbeperking meldt 43 procent ooit met seksueel geweld te maken te hebben gehad. Bij mannen uit die groep komt het percentage uit op 7. Bij lichamelijk gehandicapten komen de cijfers uit op 15 procent bij mannen en 35 procent bij vrouwen.

Geschokte staatssecretaris

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) is geschokt door deze resultaten, meldt Spits. 'Je kunt je niet voorstellen dat mensen elkaar dit aandoen, maar dit rapport is duidelijk. Er wordt misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van deze mensen, dat maakt het dubbel zo erg,' zegt de bewindsvrouw.

Taboe doorbreken
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Zanten vandaag dat ze het seksuele misbruik verder wil tegenaan. Het taboe over het onderwerp moet worden doorbroken en het moet worden opgenomen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Door het hanteren van die code kunnen professionals geweld in huiselijke kring snel signaleren. 'Seksueel misbruik valt daar nadrukkelijk ook onder', schrijft de bewindsvrouw.

Rutgers WPF en Movisie, de onderzoekinstellingen, vinden dat instellingen hun medewerkers, cliënten en bewoners nog beter moeten trainen in het herkennen van signalen die wijzen op ongewenst seksueel gedrag. Zeker personeel zou alerter moeten zijn en verdachte voorvallen moeten melden.

Deel dit artikel