Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Bijna helft migranten haalt inburgeringsexamen niet op tijd

Home

Harriët Salm

Docent Rita Monteyne speelt een televisie na, ter voorbereiding op het examen. © Jean-Pierre Jans

De Wet Inburgering moest taal- en cultuurlessen voor migranten minder vrijblijvend maken. Binnen drie jaar dienen zij hun examen te halen. Nu worden de eerste boetes uitgedeeld.

Meer dan 500 vluchtelingen en huwelijksmigranten hebben een boete gekregen omdat ze niet binnen drie jaar het inburgeringsexamen haalden. Die boete kan oplopen tot 1250 euro. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - het overheidsloket voor inburgeraars - zet deurwaarders in om het geld te incasseren.

Lees verder na de advertentie

De boetes zijn het gevolg van de nieuwe Wet Inburgering die in 2013 in werking trad. Sindsdien moeten migranten met een nieuwe verblijfsvergunning binnen drie jaar een inburgeringsexamen - of een hoger staatsexamen - hebben behaald. Dat examen toetst of de inburgeraar het Nederlands voldoende kan lezen en spreken, over kennis beschikt van de Nederlandse samenleving en de werking van de arbeidsmarkt begrijpt.

De inburgeraars moeten sinds 2013 zelf een cursus regelen en kunnen daarvoor een studielening afsluiten bij DUO van maximaal 10.000 euro. Die lening wordt in het geval van voormalig asielzoekers en hun nareizende familieleden kwijtgescholden als ze het examen op tijd halen.

Lukt dat niet en kunnen ze geen goede redenen aanvoeren om hun termijn te verlengen, dan krijgen ze een boete en moeten ze op den duur ook de lening terugbetalen. Een statushouder die niet geslaagd is voor zijn examen, komt ook niet in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning of het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit.

Voor circa honderd falende inburgeraars is de deurwaarder inmiddels op pad gestuurd, blijkt uit de cijfers van DUO (peildatum 1 januari 2017). Daarnaast zijn er 467 migranten die een betalingsregeling met DUO hebben afgesproken om de boete te voldoen met een automatische incasso. In totaal zijn er dus ruim 550 boetes uitgedeeld. Hoeveel daar in 2017 nog bijgekomen zijn, kan DUO nog niet zeggen.

Liefst 3600 nieuwkomers (40 procent) behaalden het in­bur­ge­rings­exa­men niet op tijd

In totaal moesten circa 9100 mensen in 2016 hun inburgering afronden, het zogenoemde cohort 2013. Dat zijn in meerderheid voormalig asielzoekers en familieleden van vluchtelingen, die in het kader van gezinshereniging in 2013 naar Nederland kwamen. De een na grootste groep zijn huwelijksmigranten, bijvoorbeeld Marokkanen die naar Nederland komen om te trouwen met een Nederlandse partner van Marokkaanse afkomst.

Liefst 3600 nieuwkomers (40 procent) behaalden het inburgeringsexamen niet op tijd. Ruim 1200 van hen hebben formeel uitstel gekregen, de meesten omdat zij analfabeet zijn en meer tijd nodig hebben. Ook een langer verblijf in een asielzoekerscentrum, omdat er nog geen woning is in een gemeente, kan een reden zijn voor verlenging van de termijn waarbinnen het examen gehaald moet worden. Bij de overige 2400 falende inburgeringsplichtigen wordt individueel bekeken wat er moet gebeuren. Van ruim 500 is dus inmiddels vast komen te staan dat dit 'verwijtbaar' is, vandaar de boete.

Dat inburgeringsexamen moeten de beboete mensen overigens alsnog halen, binnen twee jaar. De boete betekent dus niet dat het examen daarmee is 'afgekocht'. Maar als het echt niet lukt om het examen te halen, kan wel ontheffing 'wegens aantoonbaar geleverde inspanning' worden aangevraagd. Dit is mogelijk als de inburgeringsplichtige 600 uur les heeft gevolgd bij een erkende instelling en 4 examenpogingen heeft gedaan. Wel moet deze persoon de lening terugbetalen. Ook wie alsnog slaagt, maar te laat, zal de lening moeten terugbetalen. Kwijtschelding van de lening kan dus alleen binnen drie jaar en geldt ook alleen voor vluchtelingen, niet voor huwelijksmigranten. Zij moeten die lening uiteindelijk altijd terugbetalen.

De Rekenkamer oordeelde onlangs dat de huidige Wet Inburgering slecht werkt. De gedachte achter die wet is dat de mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering. Maar het huidige beleid stimuleert inburgeraars onvoldoende om op het hoogst haalbare niveau examen te doen. Dit verkleint mogelijk de kans op participatie, luidt een van de conclusies van de Rekenkamer.

Minister Lodewijk Asscher (PvdA, integratie) wil nog voor de zomer verschillende onderzoeksresultaten naar de werking van de huidige inburgeringspraktijk vergelijken om een compleet beeld te krijgen. In 2018 verwacht hij dat de inburgergingswet uit 2013 geëvalueerd wordt.

VluchtelingenWerk pleit voor coulance bij boetes

Er wordt te snel beboet, vindt Dorine Manson van VluchtelingenWerk. Ook mensen die erg hun best doen liggen er wakker van.

Boetes uitdelen aan vluchtelingen die financieel al heel krap zitten, zal hun integratie niet verder helpen, reageert directeur Dorine Manson van VluchtelingenWerk Nederland, de organisatie die vluchtelingen assisteert bij de inburgering.

Boetes uitdelen aan vluchtelingen die financieel al heel krap zitten zal hun integratie niet verder helpen

Dorine Manson

Meer dan 500 boetes zijn er inmiddels uitgedeeld aan vluchtelingen en huwelijksmigranten die niet binnen drie jaar een inburgeringscursus haalden, blijkt uit nieuwe cijfers van DUO, het overheidsloket voor inburgeraars.

Voor de deurwaarder die de boete komt innen, zal er niet veel te halen zijn, denkt Manson. "Van een kale kip kun je niet plukken", zegt ze: "Deze vluchtelingen, die net een verblijfsvergunning en een woning in een gemeente hebben gekregen, wórden al gekort op hun uitkering. Daarmee wordt de inrichting van het huis betaald. Een boete van honderden euro's is een heel groot bedrag voor hen."

Bij verwijtbaar gedrag kan een boete een goede stok achter de deur zijn, denkt VluchtelingenWerk. "Maar mensen die wel hun best doen, liggen er nu soms wakker van. Wij zien daarom meer in positieve prikkels. En wij kennen gevallen van mensen die een boete kregen waarvan wij ons afvragen of DUO niet wat coulanter had kunnen zijn."

Dorine Manson van VluchtelingenWerk. © rv

Gebrekkige informatie

Zo kreeg de eerste groep uit 2013, die nu beboet wordt, te maken met 'opstartproblemen'. "Onze vrijwilligers merkten net nadat die nieuwe wet was ingegaan dat vluchtelingen de weg niet vonden naar cursusaanbieders en leningen. Dat is inmiddels beter geregeld, maar gebrekkige informatie was toen echt een groot probleem."

Terwijl mensen zitten te wachten op de uitslag van hun examen, krijgen ze soms al een aankondiging van een boete thuisgestuurd

VluchtelingenWerk

En er zijn de afgelopen maanden wachtlijsten ontstaan voor het inburgeringsexamen. Toen in de nazomer van 2015 opeens veel meer asielzoekers dan verwacht naar Nederland kwamen, bleek de opvang daarop niet voorbereid. Inmiddels is die stroom afgezwakt en sluiten opvangplekken weer, maar vooral uit Syrië mogen veel mensen blijven. "Zij moeten dus inburgeren, en vorig jaar ontstond een verstopping. Het duurt vaak na de aanvraag nog drie maanden voor het inburgeringsexamen gedaan kan worden. Dan neemt het ook nog een maand voor de uitslag er is."

Terwijl mensen zitten te wachten op de uitslag van hun examen, krijgen ze soms al een aankondiging van een boete thuisgestuurd, stelt VluchtelingenWerk.

De meeste vluchtelingen willen graag integreren en meedoen in Nederland, is Mansons ervaring. De inburgering moet hen stimuleren en niet demotiveren. "Het is belangrijk dat bij de evaluatie van de huidige inburgeringspraktijk in 2018, zoals minister Asscher heeft aangekondigd, goed wordt gekeken in hoeverre dit boetesysteem wel stimulerend werkt voor vluchtelingen."

Lees ook het verhaal van Alireza Eftekhari. Hij haalde zijn examen niet op tijd en moet nu een boete van 1000 euro betalen. 

Deel dit artikel

Liefst 3600 nieuwkomers (40 procent) behaalden het in­bur­ge­rings­exa­men niet op tijd

Boetes uitdelen aan vluchtelingen die financieel al heel krap zitten zal hun integratie niet verder helpen

Dorine Manson

Terwijl mensen zitten te wachten op de uitslag van hun examen, krijgen ze soms al een aankondiging van een boete thuisgestuurd

VluchtelingenWerk