Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Bijna een kwart van de vluchtelingen in Nederland heeft psychische problemen

Home

Isabel Baneke

Een vrouw kijkt naar spelende kinderen in Ter Apel. Het is niet bekend of zij psychische klachten heeft. © Anp

Van de groep vluchtelingen die naar Nederland komt heeft naar schatting 13 tot 25 procent een Posttraumatische Stresstoornis (PTSS) of depressie, zo schreef de Gezondheidsraad vandaag aan minister Schippers van Volksgezondheid naar aanleiding van onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Vooral vrouwen, ouderen en kinderen die alleen de grens oversteken lopen risico op mentale problemen.

Met het oog op de aanhoudende asielinstroom adviseert de Gezondheidsraad hoge prioriteit te geven aan de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor vluchtelingen. "Van alle gezondheidsproblemen bij vluchtelingen zijn psychische aandoeningen het meest zorgelijk", zegt voorzitter Pim van Gool. "Hoewel daar nog veel onderzoek naar moet worden gedaan weten we al wel dat PTSS en depressies relatief vaak voorkomen." Inderdaad zijn de cijfers in vergelijking met de Nederlandse bevolking opvallend hoog, bij wie 2,6 procent met PTSS kampt en 6 procent een depressie heeft.

De mogelijkheden die hulpverleners en beleidsmakers hebben om dit groeiende probleem het hoofd te bieden, worden volgens de Gezondheidsraad niet optimaal benut. "Er moet actiever worden nagedacht over goede behandelingen en preventie." Van Gool noemt de bij- en omscholing van hulpverleners en trainingen voor docenten op scholen waar getraumatiseerde kinderen terechtkomen. "Alle sectoren moeten een steentje bijdragen, met z'n allen hebben we een grote klus te klaren."

Lees verder na de advertentie

Verschillende aspecten
Dat is niet één, twee, drie gebeurd, erkent de voorzitter. "Het is niet eenvoudig, ook omdat er niet een oorzaak aan te wijzen is. Allerlei aspecten hebben ermee te  maken." Zo spelen naast traumatische ervaringen in het eigen land, ook onzekerheid over de uitkomst van de asielprocedure en het wisselen tussen verschillende opvanglocaties een rol bij de ontwikkeling van psychische stoornissen. "En dan is er op dit vlak bovendien nog een heleboel onbekend. Het is dus van groot belang om dit probleem in het vizier te houden en te onderzoeken, we moeten leren door te doen."

In 2015 kwamen 59.000 vluchtelingen aan in Nederland, dit jaar worden er tussen de 60.000 en 94.000 asielzoekers verwacht. Voor de integratie van diegenen die een status krijgen, is het bevorderen van de geestelijke gezondheid van deze groep cruciaal. "Vluchten geeft stress", stelt Van Gool. "Dat komt er niet alleen uit wanneer asielzoekers veilig in de noodopvang aankomen, ook op de langere termijn kunnen mentale problemen de kop op steken." Om daar meer inzicht in te krijgen pleit de Gezondheidsraad ervoor om ook het thema gezondheid mee te nemen in het onderzoek dat de overheid gaat uitvoeren om te kijken hoe het een groep statushouders uit 2015 vergaat.

Deel dit artikel