Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Bij euthanasie moet eigen wil intact zijn

Home

ELS STOKKERS en HUISARTS IN UITHOORN

Vanuit de ervaringen met mijn eigen werk als huisarts valt het me op dat vrijwel uitsluitend mensen met een zeer sterke eigen wil bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden kiezen voor euthanasie als levenseinde.


Begrijpelijk, aangezien 'in leven blijven' voor de mens in het algemeen het hoogste doel is. Er is veel moed voor nodig om zelf het moment van overlijden te bepalen. Dat geldt zelfs bij ernstig ziek zijn.


Bij vergevorderde dementie ontbreekt het naar mijn idee aan het belangrijkste wezenskenmerk om voor euthanasie te kunnen kiezen: het intact zijn van de eigen wil. Als er sprake is van een verdwenen eigen wil (wilsonbekwaamheid), kan euthanasie dan dus nooit iemands levenseinde zijn.


Dat wil niet zeggen dat euthanasie bij dementie niet mogelijk is. De ondraaglijkheid van het lijden (een belangrijke voorwaarde voor het mogen toepassen van euthanasie) kan bij beginnende dementie gelegen zijn in het vooruitzicht van verder verval.


Als díe ondraaglijkheid te groot is, zou dat het moment kunnen zijn waarop iemand een arts verzoekt om hulp bij zelfdoding of euthanasie.


Alleen dán kan het overlijden door middel van euthanasie voor patiënt, familie en arts, een situatie zijn die op te brengen is en een wenselijk levenseinde biedt.


Het moeilijke van dat moment is echter dat iemand ondanks zijn dementie ook nog adequaat kan denken, huilen, lachen en liefhebben. Dan moet de vrije wil dus van goede huize komen om toch de dood te verkiezen. Dan moet iemand afscheid nemen van het leven, terwijl dat nog waardevol gevonden wordt, door de dementerende zelf en zijn naasten. En daar zit de grote moeilijkheid.


Maar het verschuiven van de vraag of iemand met dementie een actieve euthanasiewens heeft naar het moment dat deze zich niet meer bewust is van zichzelf, veroorzaakt een onmogelijke situatie.


De beslissing erover moet dan genomen worden op basis van een inschatting door familie en zorgverleners. Als we willen dat het mogelijk is om voor euthanasie te kiezen als deze ziekte zich aangediend heeft, moet er helderheid gegeven worden over de (on)mogelijkheden hiervan bij voortschrijdende wilsonbekwaamheid.


Want zelfbeschikking overlaten aan een ander mens dan jezelf, is een tegenstrijdigheid in zichzelf.

Deel dit artikel