Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Betrekkingen tussen Vaticaan en Israël nu geformaliseerd

Home

JERUZALEM (Reuter, AFP, CIC, DPA) - Het Vaticaan en Israël hebben volledige diplomatieke betrekkingen aangeknoopt. Dit maakte de Israëlische staatssecretaris van buitenlandse zaken Yossi Beilin gisteren bekend.

Op 30 december vorig jaar sloten beide staten een principe-akkoord, waarbij alvast speciale gezanten werden benoemd. Sinds gisteren zijn beide landen vertegenwoordigd op het niveau van een apostolisch nuntius namens de Heilige Stoel en een ambassadeur namens Israël.

De eerste Israëlische ambassadeur wordt Schmuel Hadas, sinds januari speciaal gezant. De Italiaanse aartsbisschop Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, die in 1990 werd benoemd tot apostolisch gedelegeerde in Jeruzalem en Palestina, wordt de eerste nuntius.

Berichten dat de paus nu spoedig een bezoek aan Jeruzalem zal brengen kon de Israëlische staatssecretaris niet bevestigen.

Beilin zei dat de Israëlische regering het Vaticaan zal betrekken bij het overleg over de heilige plaatsen in Jeruzalem. Niet alleen met de Palestijnen wordt over die plaatsen gesproken, maar ook met vertegenwoordigers van alle religies die het aangaat.

De PLO en Israël hebben vorig jaar afgesproken dat Jeruzalem aan de orde komt in de onderhandelingen over een definitieve overeenkomst met de Palestijnen, die binnen twee jaar moeten beginnen. Israël beschouwt Jeruzalem als zijn ongedeelde hoofdstad. De PLO wil dat Arabisch Oost-Jeruzalem, dat in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog door Israël werd ingenomen, de hoofdstad van de toekomstige staat Palestina wordt.

In december kwamen het Vaticaan en Israël ook overeen samen te strijden tegen antisemitisme, racisme en religieuze onverdraagzaamheid. Het Vaticaan verklaarde recente aanvallen op joden te betreuren, zoals het bekladden van joodse begraafplaatsen.

Het Vaticaan heeft sinds lang 'de facto' Israëls bestaansrecht binnen veilige grenzen erkend. Definitieve erkenning was afhankelijk van een oplossing van de Palestijnse kwestie en van een regeling voor de status van Jeruzalem, een heilige plaats voor de drie monotheïstische godsdiensten jodendom, christendom en islam. Verder had het Vaticaan oog voor de christelijke minderheid in het Midden-Oosten en wilde het geen staat erkennen waarvan de grenzen niet door de buurlanden werden erkend.

Nostra Aetate

De dialoog tussen joden en rooms-katholieken kwam op gang nadat het Tweede Vaticaans Concilie in 1965 in het document Nostra Aetate afstand deed van de opvatting dat de joden schuldig waren aan de dood van Christus. De diplomatieke doorbraak kwam vorig jaar september toen Israël en de PLO het akkoord over Gaza en Jericho sloten.

Eind mei van dit jaar kwam het tot een zekere onenigheid tussen Israël en het Vaticaan. Op een conferentie in Jeruzalem presenteerde rabbijn David Rosen, die ook betrokken was bij het aanknopen van de diplomatieke betrekkingen tussen Israël en het Vaticaan, een ontwerptekst, opgesteld door Duitse en Poolse bisschoppen, als een officieel stuk waarin de r.-k. kerk schuld zou bekennen voor haar medeverantwoordelijkheid voor de jodenvervolging. Het Vaticaan ontkende dit meteen heftig.

Deel dit artikel