Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Besluiten en intenties van de eurotop

Home

Bert Schampers

* De Europese leiders hebben op 19 en 20 juni op hun top in de Griekse badplaats Porto Carras een aantal knopen doorgehakt en afspraken gemaakt. De belangrijkste besluiten op een rij: De grondwet van de Europese Unie moet nog voor de Europese verkiezingen, volgend jaar juni, in zijn definitieve versie zijn gegoten. Afgesproken is vaart te zetten achter de onderhandelingen, die in oktober beginnen. In Porto Carras werd een ontwerp voor de grondwet gepresenteerd namens de Europese Conventie, de denktank onder leiding van de Fransman Valerie Giscard d'Estaing. Volgens de leiders vormt die tekst 'een goede basis' voor verdere onderhandelingen.

Asiel en migratie zijn uitvoerig besproken op de eurotop. Maar een Brits plan om opvangcentra buiten Europa op te richten, waar vluchtelingen de afloop van hun asielaanvraag moeten afwachten, kon niet rekenen op Europese steun. Nederland, Groot-Brittannië, Denemarken, Ierland en Oostenrijk gaan nu een proefproject beginnen en het Britse idee vermoedelijk ergens in Afrika uitproberen. De Europese leiders steunen eerdere plannen en projecten om de asielstroom te beperken en beter te beheersen. Bijvoorbeeld akkoorden met derde landen over de terugname van illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Er komt extra geld voor controles aan de buitengrenzen. De Europese Commissie is gevraagd voorstellen uit te werken voor een Europees systeem, waar visa meer persoonsgegevens bevatten, zoals een iris-scan. De VS dringen daar op aan.

Balkan De landen van voormalig Joegoslavië en Albanië worden op termijn lid van de Europese Unie. Die boodschap hebben de regeringsleiders van de Balkanlanden zaterdag van de EU-leiders meegekregen. Het zal nog vele jaren duren voor het lidmaatschap werkelijkheid wordt omdat de landen nog aan een reeks eisen moeten voldoen.

Veiligheidsstrategie De Europese Unie krijgt een veiligheidsstrategie naar Amerikaans voorbeeld. EU-buitenlandcoördinator Javier Solana presenteerde op de top een document met als titel 'Een veiliger Europa in een betere wereld'. De nadruk ligt vooral op de nieuwe dreigingen en hoe Europa daar in nauw overleg met de VS tegen op moet treden. Eind van dit jaar zullen de EU-leiders de strategie goedkeuren. Het document wijst op de noodzaak van betere relaties met de Amerikanen. Die intentie is een van de gespreksonderwerpen op de komende EU-VS top, woensdag in Washington.

Centrale Bank De Fransman Jean-Claude Trichet is op de top voorgedragen om komend najaar Wim Duisenberg op te volgen als president van de Europese Centrale Bank.

Deel dit artikel