Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Beloning voor oppakken 12.000 illegalen in 2007

Home

door Cees van der Laan

Politiekorpsen moeten volgend jaar bijna 12.000 illegalen aanhouden en opsluiten. Daarbij zitten ook uitgeprocedeerde asielzoekers en eventueel hun kinderen. De korpsen krijgen een extra financiële vergoeding als zij het streefcijfer halen.

Dit blijkt uit het prestatiecontract dat politiekorpsen hebben afgesproken met de ministers Remkes (binnenlandse zaken) en Verdonk (vreemdelingenbeleid) voor volgend jaar. Verdonk is verantwoordelijk voor het illegalenbeleid en trekt er hard aan om het aantal illegalen te verminderen.

Uit het contract ’Onderhandelingsakkoord Landelijk Kader Politie 2007’ blijkt dat de korpsen 40.000 vreemdelingen moeten aanhouden en controleren op geldige papieren. Bijna 12.000 van hen moeten ook voor onderzoek en eventuele uitzetting worden opgepakt en in vreemdelingenbewaring worden gesteld.

Dit is de eerste keer dat op dit terrein een prestatiecontract wordt afgesproken. Voor de korpsen betekent het een extra inspanning ten opzichte van voorgaande jaren. Vooral Verdonk heeft aangedrongen op een scherpe afspraak. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal volgens het contract adressen doorgeven van mensen die illegaal in Nederland verblijven.

D66-kamerlid Ursie Lambrechts heeft er geen moeite mee dat criminele vreemdelingen of tot ongewenst vreemdeling verklaarde mensen achter slot of grendel gaan. Maar ze vreest dat door het prestatiecontract vooral uitgeprocedeerde asielzoekers de klos zijn, omdat zij voor de politie die de streefcijfers moet halen, een makkelijk doel zijn.

„Het prestatiecontract is ook van toepassing op uitgeprocedeerde asielzoekers, waaronder gezinnen met kinderen die geen enkel strafbaar feit hebben gepleegd. Als je een gezin met vier kinderen oppakt telt het lekker makkelijk op.”

Zij eiste gisteren in de Tweede Kamer per motie dat uitgeprocedeerde asielzoekers en gezinnen met kinderen niet meer onder de prestatieafspraken vallen voor het in vreemdelingenbewaring stellen van vreemdelingen. „Kwantiteit moet geen rol spelen, het moet gaan om de kwaliteit van de maatregel.”

De woordvoerder van de Raad van Hoofdcommissarissen, Cees den Bakker, zei gisteren dat de korpsen principieel geen probleem hebben met de prestatieafspraak. Wel erkende hij dat sommige korpsen hebben aangegeven moeite te hebben met het halen van de streefcijfers. Op 9 oktober wordt de afspraak definitief.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wijst het opsluiten van kinderen met hun ouders in vreemdelingenbewaring ronduit af, zo bleek gisteren. Diverse fracties laakten het feit dat een aantal kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers soms drie tot zes maanden achter gesloten deuren zit in afwachting van hun uitzetting. Als blijkt dat dit niet mogelijk is worden de asielzoekers met hun kinderen op straat gezet.

Minister Verdonk kan zich de kritiek indenken maar zegt dat in uiterste gevallen vreemdelingenbewaring voor asielzoekers met hun kinderen niet valt uit te sluiten, bijvoorbeeld als ouders bijvoorbeeld niet meewerken aan hun uitzetting en de kinderen bij zich willen houden. Ze mogen ook elders worden ongebracht.

Deel dit artikel