Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Belastingdienst maakt het niet makkelijker voor lage inkomens

Home

Onno Havermans

Alleenstaande vader Onno Weisel: 'Ik heb die toeslagen dringend nodig'. © Bram Petraeus

Onno Weisel moet met zijn twee zoons zien rond te komen van een tientje per dag. De Belastingdienst kort hem op de toeslagen voor huur en zorgkosten, omdat hij in voorgaande jaren te veel zou hebben ontvangen. Op zijn bezwaarschrift is nog niet gereageerd.

De Belastingdienst brengt veel meer mensen zoals Weisel in financiële problemen door te veel betaalde toeslagen terug te vorderen zonder te kijken of mensen dat geld op dat moment kunnen missen, waarschuwt de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (hulpverleners op financiëel en juridisch gebied).

Mensen met een laag inkomen kunnen daardoor in de schulden raken, zo staat in het rapport 'Belastingdienst, een bron van armoede?', dat morgen online verschijnt.

"De Belastingdienst geeft en haalt het weer terug", zegt André Moerman, opsteller van het rapport en voorman van sociaal raadslieden Arnhem. "Mensen met een laag inkomen kunnen die fluctuatie niet hebben. Dat geld gaat gewoon op."

Grotere rol
De Belastingdienst speelt een dubbelrol: enerzijds int ze belastingen, anderzijds verstrekt ze inkomen door middel van huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgeboden budget. Die tweede rol wordt steeds groter.

Toeslagen en voorschotten verstrekt de dienst op basis van een geschat jaarinkomen, de werkelijke berekening volgt later. Bij een derde van de toeslagen volgt achteraf een correctie, zo blijkt uit de meest recente cijfers, over het jaar 2011. "Soms gaat het om een paar tientjes maar soms ook om honderden euro's", aldus Moerman.

Wie niet alles in een keer kan terugbetalen, kan om een regeling vragen. "Maar dat piepsysteem werkt niet goed. Het is absurd ingewikkeld, met verschillende formulieren voor alle regelingen waardoor veel mensen niet weten hoe ze bezwaar moeten maken", zegt Moerman. "Bovendien laat een reactie van de Belastingdienst lang op zich wachten."

Beslagvrije voet
Als er geen regeling is getroffen, verrekent de Belastingdienst een schuld met nieuwe toeslagen, zonder rekening te houden met de beslagvrije voet, het criterium dat de overheid zelf heeft ingesteld om een minimum bestaan te garanderen.

Lees verder na de advertentie
Bij een derde van de toeslagen volgt achteraf een correctie

Uitkeringsinstanties en schuldeisers zijn wettelijk verplicht zich aan die 'beslagvrije voet' te houden, maar de Belastingdienst doet dat niet, zo bleek vorig jaar al uit het onderzoek Paritas Passé. "Veel mensen hebben die toeslagen echt nodig om rond te komen", aldus Moerman.

De Wet hervorming kinderregelingen, die per 1 januari van kracht wordt, vergroot de rol van de Belastingdienst in de financiën van gezinnen. De uitkering voor een alleenstaande ouder verdwijnt, de gemeente betaalt straks alleen nog de uitkering voor een alleenstaande. Het bedrag voor de kinderen wordt vanaf 2015 met de rest van het kindgebonden budget door de Belastingdienst verstrekt.

Persoonsgerichte benadering
Maar de dienst gedraagt zich niet als inkomensverstrekker, stellen de sociaal raadslieden. Zij pleiten voor minder bureaucratie en een betere samenwerking tussen de twee afdelingen van de Belastingdienst, die nu vaak langs elkaar heen werken. Bovenal adviseren ze een persoonsgerichte benadering. "In plaats van de schuld moet de persoon centraal staan", zegt Moerman. "Met die harde verrekeningen lost de Belastingdienst wel de eigen schulden op, maar laat ze elders nieuwe schulden ontstaan, bijvoorbeeld doordat iemand de huur niet meer kan betalen.

In een schriftelijke reactie wijst de Belastingdienst erop dat mensen met belasting- en toeslagschulden standaard een betalingsregeling van 24 maanden krijgen aangeboden. Individuele toetsing acht de dienst ondoenlijk, gezien de massale schaal waarop toeslagen worden verrekend.

In 'Reporter Radio', zondagavond op Radio 1 (19.00) geeft Moerman een toelichting en reageert de Nationale Ombudsman op het rapport.

Veel mensen hebben die toeslagen echt nodig om rond te komen

Deel dit artikel

Bij een derde van de toeslagen volgt achteraf een correctie

Veel mensen hebben die toeslagen echt nodig om rond te komen