Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Belangrijkste punten uit het Lente-akkoord

Home

Demissionair minister van Financien Jan Kees de Jager staat voor de fractiekamer van D66 de pers te woord. De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn het eens zijn geworden over de details van het eind april gesloten begrotingsakkoord. © anp

Zorg

• Rollator uit het basispakket
• Eigen bijdrage van 7,50 euro per 'ligdag' in ziekenhuizen en andere instellingen
• Eigen risico naar 350 euro
• Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de AWBZ en WMO
• De eigen bijdrage in de GGZ wordt gedeeltelijk teruggedraaid

Sociale zekerheid

• AOW-leeftijd: vanaf 2013 ieder jaar een maand omhoog. Vanaf 2016 ieder jaar met twee maanden. In 2019 met drie maanden. Daarna gaat de pensioenleeftijd ieder jaar met vier maanden omhoog, zodat in 2023 mensen pas vanaf hun 67ste met pensioen kunnen. Vanaf 2023 wordt de datum gekoppeld aan de levensverwachting, in stappen van drie maanden per jaar
• Als overgangsregeling kunnen mensen tot 2015 gebruik maken van een voorschotregeling. Daarmee kan vanaf het 65ste jaar AOW worden aangevraagd, maar dat geld moet binnen korte tijd worden terugbetaald
• Doorwerkbonus wordt afgeschaft
• De duur en hoogte van de WW blijft ongewijzigd. De werkgever betaalt het eerste halfjaar WW  
• Voor ontslagvergoedingen gaat een maximum gelden. Deze wordt omgezet in een persoonlijk budget voor scholing en werk-naar-werktrajecten
• Gezinnen met een verzamelinkomen van 125.000 krijgen geen kinderopvangtoeslag meer.
• De kinderbijslag blijft bevroren in 2013 en 2014

Belastingen

• Het hoge btw-tarief gaat vanaf oktober van 19 naar 21 procent. De verhoging wordt voor 1,5 miljard euro teruggegeven aan de burger via inkomsten- en loonbelasting.
• De rest van de opbrengst van de btw-verhoging wordt vanaf 2014 teruggegeven aan de burger. Dit geldt ook voor de opbrengst van verhogingen van de aardgasheffing, leidingwaterbelasting, kolenbelasting, rode diesel en eurovignet
• Vertrekbonussen van 531.000 euro of meer worden belast tegen 75 procent.
• De accijnzen op sigaretten gaan met 35 cent per pakje omhoog. Shag wordt 60 cent duurder.
• De accijnzen op bier gaan met 10 procent omhoog. Die op wijn met 15 procent. Sterke drank wordt 6 procent meer belast.
• Bankenbelasting wordt verdubbeld
• Woon-werkverkeer wordt belast door het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding. Het vergoeden van zakelijke reizen blijft onbelast. De woon-werkkilometers met de auto van de zaak of leaseauto's worden belast.

Overige maatregelen

• Ambtenaren- en onderwijssalarissen blijven twee jaar gelijk
• De rijksoverheid moet voor een half miljard euro op de eigen uitgaven bezuinigen
• 400 miljoen euro bezuinigen op de aanleg van wegen en vaarwegen
• De prestatiebeloning in het onderwijs gaat van tafel
• Groen beleggen blijft fiscaal aantrekkelijk
• De dierenpolitie wordt afgeschaft

Investeringen

• 100 miljoen extra voor openbaar vervoer.
• In 2013 100 miljoen euro minder bezuinigen op passend onderwijs
• Voor natuurbeleid komt 200 miljoen euro vrij
• Het plan om de griffierechten te verhogen gaat van tafel
• De bezuiniging op het persoonsgebonden budget wordt met 150 miljoen verlaagd
• Op ontwikkelingssamenwerking wordt niet verder bezuinigd
• De huishoudinkomenstoets voor mensen met een uitkering wordt geschrapt.
• In onderwijs wordt 30 miljoen meer geïnvesteerd
• De ingevoerde btw-verhoging van 6 naar 19 procent op theaterbezoek wordt vanaf juli ingetrokken
• Hogere zorgtoeslag voor de lage inkomens

Woningmarkt

• Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar bij een lening die volledig wordt afbetaald.Voor bestaande gevallen blijven de bestaande regels gelden
• Nieuwe hypotheken mogen niet meer bedragen dan de waarde van het huis. Voor starters komt er een overgangsregeling, waardoor zij nog tijdelijk een hogere hypotheek kunnen aangaan.
• Huren van mensen met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro

Deel dit artikel