Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Beit Ha'Chidush

Home

Trouw trekt door Nederland en test 'tempels' van velerlei soort. Vandaag: Beit Ha'Chidush in Amsterdam.

Het eerste dat opvalt
De rabbijn loopt op snowboots. Zij, Hannah Nathans, draagt net als de meeste anderen een keppeltje en er hangt een talliet, een joodse gebedsdoek, over haar schouders. Die van haar is helemaal wit, anderen dragen eentje met borduursels. De gebedsdoeken worden uit een speciaal tasje gehaald, nog het beste te vergelijken met een doorschijnende toilettas. Wie geen keppeltje bij zich heeft, kan eentje van een stapeltje pakken. Haarspeldjes liggen ernaast in een plastic bakje. Bij binnenkomst schudt iedereen elkaar de hand en wenst elkaar 'sjabbat sjalom'. De sfeer is informeel en hartelijk. Het is fris in de sjoel. Dat is ook niet zo gek. Er is wel verwarming in de synagoge maar het vriest buiten vier graden. Sommige bezoekers leunen tegen de verwarming tijdens de dienst. De rest zit in een halve kring op plastic stoelen. De rabbijn staat tijdens de dienst achter een lessenaar.

Hoe verloopt een sjachariet?
De sjachariet, een ochtendgebedsdienst, begint met het zingen van lofliederen en psalmen. Daarna volgt het sjema, zeg maar de joodse geloofsbelijdenis. Dan is er een staand gebed en gezang en volgt een lezing uit de Thora, gevolgd door slotgebeden. In totaal neemt de sjachariet ruim twee uur in beslag. Er wordt veel en langdurig gezongen, allemaal in het Hebreeuws. Vaak staand. Het lichaam een kwartslag gedraaid richting de Thora. Een speciale voorzanger, de zogeheten chazan, zingt de melodieën voor. Om te begrijpen wat hij nou eigenlijk zingt, wordt er gebruik gemaakt van een speciaal rabbijnenboek, een zogeheten sidoer. Het is een handzaam boek met zachte kaft met daarin lofliederen, psalmen gebeden en teksten in het Nederlands, Engels en Hebreeuws dat speciaal voor Beit Ha'Chidush is uitgegeven. Het Hebreeuws is daarnaast ook fonetisch uitgeschreven. Dat is handig want niet iedereen spreekt en leest Hebreeuws. Het boek doet nog het meest denken aan een overzichtelijk lesboek voor op de middelbare school met her en der kadertjes waarin Talmoedische begrippen worden uitgelegd.

En verder?
Grappig is de mix van het moderne en het heilige. Zoals de aron; de kast waarin de Thora ligt opgeborgen. De aron is bedoeld om het Heilige en het Heilige der Heiligen (de Thora) te scheiden. Het is speciaal ontworpen synagogemeubilair. Omdat de sjoel ook voor andere doeleinden wordt gebruikt - Beit Ha'Chidush huurt de synagoge - is al het Thora-meubilair verrijdbaar. Aan het einde van de dienst wordt het in elkaar geschoven en opgeborgen.

Reden om niet te gaan
Wie behoefte heeft om tijdens een sjabbat anoniem achterin de sjoel aan te schuiven, is bij Beit Ha'Chidush aan het verkeerde adres. De gemeente is te klein om als lid onopgemerkt te blijven. Beit Ha'Chidush heeft momenteel zo'n vijftig leden, voornamelijk Amsterdammers. De meesten kennen elkaar en zijn actief. En wie principieel tegen het homohuwelijk is of vindt dat een vrouw geen rabbijn mag zijn, zal zich bij Beit Ha'Chidush niet op zijn gemak voelen.

Reden om wel te gaan
Wie behoefte heeft aan laagdrempelige, vrijzinnige joodse betrokken gemeente is bij Beit Ha'Chidush juist wel aan het goede adres. Beit Ha'Chidush ziet zichzelf als kleine, progressieve ambachtelijke variant van de 'massale' Liberaal Joodse Gemeente.

Beit Ha'Chidush Nieuwe Uilenburgerstraat 91 in Amsterdam

Dienst elke eerste vrijdag van de maand om 19:00 uur en elke derde zaterdag om 10:30.

Modern, jong en joods
Beit Ha'Chidush - Huis van Vernieuwing - is een moderne, jonge joodse vereniging in de voormalige joodse buurt van Amsterdam met de nadruk op vooruitstrevendheid. En inderdaad: de rabbijn is een vrouw. Ook is het homohuwelijk mogelijk. Beit Ha'Chidush ontstond in 1995 uit een joodse vriendengroep op zoek naar een moderne vorm van jodendom. In 1997 nam de groep haar intrek in de Uilenburgersynagoge in het centrum van Amsterdam. De sjoel is een pand uit de achttiende eeuw. Het is een kleine gemeenschap van zo'n vijftig leden.

Deel dit artikel