Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Behoudende en genuanceerde theoloog Noordegraaf overleden

Home

VAN ONZE REDACTIE RELIGIE & FILOSOFIE

Hij bleef tot het laatst actief als commentator van ontwikkelingen in protestants Nederland en zag in zijn emeritaat geen reden om te stoppen met publiceren. Deze week overleed theoloog Ab Noordegraaf in zijn woonplaats Ede.

Noordegraaf, nieuwtestamenticus en oud-docent praktische theologie aan de voormalige hervormde kerkelijke opleiding in Utrecht, stond te boek als behoudend maar genuanceerd.

Hij was lid van de Gereformeerde Bond, de behoudende flank van de Nederlandse Hervormde Kerk, maar behoorde daarbinnen tot de minderheid die vóór de kerkfusie met gereformeerden en lutheranen was. Hoewel hij de zorg van veel 'bonders' deelde, dat de nieuw te vormen Protestantse Kerk in Nederland pluraal en vrijblijvend zou zijn, leidde dat bij hem niet tot een afwijzing van het fusieproces. Volgens Noordegraaf zorgde organisatorisch 'gekissebis' ervoor dat de kerk onvoldoende met haar boodschap naar buiten kon treden.

Ondanks zijn behoudende signatuur was Noordegraaf ook voorstander ('zij het geen voorvechter') van vrouwen in het ambt. "Ik heb in de praktijk gezien hoe heilzaam het is als mannen en vrouwen samen in het pastoraat bezig zijn", zei hij eens in een interview.

Toch zou hij in zo'n geval nooit zijn gelijk willen halen of de zaak op de spits drijven. Noordegraaf was niet een man die gemakkelijk de discussie opzocht en hij geloofde bovendien dat het in kerkelijke kwesties niet altijd mogelijk is om elkaar met rationele argumenten te overtuigen.

In zijn opvatting over wat de kerntaak van de kerk is, was Noordegraaf duidelijk: "Als je niet meer in de zaak van Christus gelooft, zijn we op den duur uitgepraat."

Ab Noordegraaf is 78 jaar geworden.

Deel dit artikel