Begrotingstekort daalt in 2013 tot 2,7 procent

home

Redactie

© ANP

Het Nederlandse begrotingstekort bedraagt volgend jaar 2,7 procent, ofwel 17 miljard euro. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) vandaag in de concept-cijfers van de Macro Economische Verkenning 2013.

De Nederlandse economie trekt in 2013 aan met een bescheiden groei van 0,75 procent van het bruto binnenlands product, na een krimp van 0,5 procent dit jaar, aldus het CPB.

De groei in de CPB-raming komt daarmee 0,2 procentpunt gunstiger uit dan de groei waar de vijf partijen van de Kunduz-coalitie dit voorjaar met hun Lenteakkoord op uit kwamen.

Gunstiger
Het tekort zit in de raming nu 0,3 procentpunt onder de Europese norm van 3 procent. Dat staat gelijk aan 1,8 miljard euro. Wel is het overheidstekort volgend jaar nog altijd 17 miljard euro. De vijf partijen van het Lenteakkoord (VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie) hebben de afgelopen maanden allemaal wel bezuinigingen benoemd die ze willen terugdraaien. Vooral de forensentaks en de langstudeerboete zijn omstreden.

In de raming van het CPB trekt de Nederlandse economie in 2013 aan met een bescheiden groei van 0,75 procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van 0,5 procent dit jaar.

Particuliere consumptie
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de Nederlandse economie zich dit jaar gunstiger ontwikkelt dan het CPB in juni raamde. De export en de overheidsbestedingen zijn het eerste halfjaar van 2012 meer gegroeid dan in juni werd voorzien. Wel is er een iets forsere krimp van de particuliere consumptie.

Per saldo resulteert dat in een geringere daling van de omvang van de Nederlandse economie dan eerder geraamd. In 2012 is de inflatie 2,25 procent en neemt de koopkracht af met 2 procent. In 2013 is dat respectievelijk 2 procent inflatie en een afname van de koopkracht met 0,75 procent.

De werkloosheid loopt in 2013 waarschijnlijk op naar een jaargemiddelde van bijna 6 procent, ofwel 515.000 personen.

De Jager
Minister Jan Kees de Jager van Financiën spreekt van een positieve raming: 'De jongste prognose voor het begrotingstekort in 2013 is net iets gunstiger dan bij de vorige raming van het Centraal Planbureau. Dat is positief, want dat geeft consumenten en bedrijven het vertrouwen dat de overheid in staat is het tekort voldoende terug te brengen.'

De crisis is daarmee echter nog niet voorbij, aldus de minister. 'We verkeren nog steeds in onzekere tijden. En bovendien hebben we het nog altijd over een tekort van 17 miljard euro. Ook wij moeten blijven streven naar het op orde brengen van onze overheidsfinanciën en het versterken van de economie, zodat belangrijke voorzieningen zoals zorg, onderwijs en infrastuctuur ook in de toekomst betaalbaar blijven.'

Lees verder na de advertentie

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie